9 Temmuz 2014

Çevre Ölcumleri

ENGİN  İSG ekibi olarak hem iş sağlığı ve güvenliği açısından hem de

çevre açısından gerçekleştirebildiğimiz ölçüm hizmetlerimiz;

İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

-> Gürültü Ölçümü
-> Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü
-> Gürültü Haritası
-> Aydınlatma Ölçümü (Gündüz – Gece)
-> Termal Konfor Ölçümleri (Sıcaklık – Nem – Hava Akım Hızı)
-> Toz Ölçümü
-> Kişisel Toz Maruziyet Ölçümü
-> Toz Haritası
-> Gaz ve Buhar Ölçümü
-> VOC Ölçümü
-> El, Kol ve Bütün Vücut Titreşim Ölçümü

Çevresel Ölç
ümler

-> Baca Gazı (Emisyon) Ölçümleri
-> Hava Kalitesi (İmisyon) Ölçümleri
-> Çevresel Gürültü Ölçümleri, Akustik Ölçümler
-> Su ve Atık Su Analizleri
-> Atık Yağ Analizleri
-> Atık Çevre ve Toprak Analizleri

UA-111493856-1