Bağlarbaşı Mh. Şehzade Sk. No:2A Maltepe/İstanbul
0216 389 72 83         0530 909 00 83         TEKLİF AL
tr

ATİ Raporu düzenlenmesi

Anasayfa » ATİ Raporu düzenlenmesi

ATİ Raporu düzenlenmesi

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞABİLİR RAPORU

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler buna kadınlar dahil) olmak suretiyle ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını henüz bitirmemiş genç işçilerin işe girmeden önce, işin niteliğine ve işin şartlarına göre bedenen bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve işyeri hekiminin talebine göre laboratuvar sonuçlarına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunlu kılınmıştır. Bu işlerde çalışan personellerin İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını henüz tamamlamamış genç işçiler için en az altı ayda bir, diğerleri için de en az senede bir defa hekim raporu ile tespitinin yapılaması zorunludur.

Sağlık raporu alınmadan herhangi bir çalışanın ağır ve tehlikeli işyerlerin e çalıştırılması yasaktır.

AKCİĞER GRAFİSİ

Günümüzde gelişmiş sanayi ile birlikte meslek icrasından kaynaklı akciğer hastalıkları yönünden değerlendirme yapılması gerekirse,tüm meslek hastalıkları arasında sıklık olarak maalesef birinci sırada yer almaktadır Akciğer filmleri, iş yerindeki solunum yolları ve çalışanın akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman gibi etkenler ve  kimyasal şartlar durumunda işyeri çalışanlarının maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski yüksektir. Bu risk sonradan tedavisi çok zor veya tedavisi imkansız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanmaktadır.

Fabrika ve benzeri ortamlarda çalışan işçilerin en az sende bir kez akciğer grafileri çekilmeli ve en az on sene süreyle bu kayıtlar saklanmalıdır.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ

SFT olarak bilinen Solunum fonksiyon testleri ‘Spirometre’ adı verilen tıbbi cihazlar ileyapılan, akciğerler kapasitesini ve akciğerin fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan bir tıbbi tanı yöntemidir.

Test öncesinde dikkat edilmesi gereken kurallar

-> Olgu test konusunda bilgilendirilir.
-> Sigara öyküsü, geçirdiği hastalıklar, kullandığı ilaçlar kaydedilir.
-> Testten önce 24 saat sigara içilmemeli,
-> 4 saat süreyle alkol alınmamalı,
-> 30 dk önce ağır egzersiz yapılmamalı,
-> 2 saat önce ağır yemek yenmemeli,
-> 4 saat öncesi kısa etkili, 12 saat öncesi uzun etkili bronkodilatör ilaçlar alınmamalıdır.
-> Göğüs ve karın hareketlerini kısıtlayıcı giysiler giyilmemelidir.

ODYOMETRİ

Odyometri bir işitme testi dir. Bu test ile hastada işitme kaybı varlığı araştırılır. Hekimler halk arasında odyo olarak bilinen inceleme teknikleri aracılığıyla işitme kaybının nedenlerini saptayabilir.

SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE GÜRÜLTÜLÜ İŞLER

SSK yasası Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre; kanunla sağlanan yardımlardan yararlanabilmek için sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçecek azami süreye yükümlülük süresi denir. Gürültüyü maruz kalma sonucu işitme kaybı teşhisi için yükümlülük süresi yasada altı ay olarak ön görülmüştür.

PORTÖR MUAYENESİ

Portör denilen taşıyıcı hastalar, hastalığı bulaştırabilme kabileyetinde olan ancak kendileri hastalık belirtilerini gösteremeyen kişilerdir. Portör muayene kontrolü, üç ayda bir periyodik yapılması zorunlu fiziki muayene olup, İşyeri hekimi olan işletmelerde çalışan personelin muayenesi osgb  işyeri hekimi tarafından, İşyeri hekimi olmayan işyerleri çalışan personelinin muayenesi ise özel hastane tabiplerince veya devlet hastaneleri tabiplerince ücretsiz olarak yapılacaktır. Bu muayeneyi yapan doktor, gerek duyması takdirde portör muayenesi için laboratuar tahlillerini daha sık talep edebilir.

Portör muayenesine esas laboratuar tetkikleri (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2005/9 sayılı genelgesi gereğince) şunlardır:

-> Gaita Kültürü (Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir)
-> Hasta Dışkısının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az altı ayda bir)
-> Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus yönünden,en az yılda bir)
-> Akciğer Grafisi ( Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)
-> El kültürü (yılda bir)
-> Hepatit B Taraması(3 ayda bir)
-> Hepatit B aşısı(isteğe bağlı)

Bu tetkiklerin yeni işe başlayanlarda, işe giriş muayenesi ile birlikte, çalışanlarda ise periyodik portör taraması şeklinde yapılması ve sonuçlarına göre etkili bir surveyans sistemi uygulanmasıyla birlikte  laboratuarlarda ve kliniklerde tanısı konularak, taşıyıcılık özelliği olan enteropatojenlerle ilgili kaynak ve bulaşma yolları çalışmaları yapılmalıdır.

Portör testinde hastalık tespit edilenlerin geçici işten uzaklaştırılması veya işyerinde yaptığı işin geçici olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere hastalık yayılımını engelleyecek tedbirler alınmalıdır.

HEPATİT – HIV TARAMASI VE AŞILAMA

Hepatit karaciğer iltihaplanması olarak tanımlandırılabilir. Birden fazla nedene bağlı olarak oluşabileceği gibi en sık ve tehlikeli olan virüsler yoluyla oluşan hastalıktır. Hepatit taraması yaptırmak çok önemli bir etkendir, çünkü bazı hepatit türleri sinsi seyirli olabileceği gibi, bulaşıcı ve hayati tehlike arz edicidir. Bu sebeple hem kendinizi hem de sevdikleriniz için tarama testi yaptırmak ve isteğe bağlı olarak da hepatite karşı aşı olarak kendinizi korumanız münkündür.

Hepatit tarama testleri ile;

-> Hepatit A, hepatit B, hepatit C geçirip geçirmediğiniz,
-> Geçirmişseniz bağışıklık durumunuz
-> Aşıya ihtiyaç durumunuz
-> Taşıyıcılık durumunuz
-> Hastalığın kronik seyir durumu anlaşılır.
-> HIV (Human Immunodeficiency Virus / İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü), AIDS’e yol açan virüs tipidir. Anti-HIV testi ile tayin edilir.

Hepatit (HBV taraması, HAV taraması, HCVtaraması) ve HIV taramaları genel adıyla bilinen  ELİSA  yöntemi ile yapılır. ELİSA yöntemleri ile genel olarak bir sürü test çalışılması yapılabilmektedir..

TAM KAN SAYIMI (18 PARAMETRE)

Tam kan sayımı yani tıbbi adıyla hemogram ile akyuvar sayımı, alyuvar ve kan pulcukları sayımı; ayrıca kandaki hemoglobin ve hematokrit değerleri ölçülür. Anemi ve diğer hematolojik hastalıklar, enfeksiyonlar, kanama bozuklukları, alerjik durumların değerlendirilmesinde başvurulan yöntemlerden birisidir.

TAM İDRAR TETKİKİ

Günümüzde otomatik cihazlarla veya direkt mikroskopi ve elle yapılan bir tahlildir.
İdrar yollarında enfeksiyon,iltihap ve benzeri gibi durumların kontrolünde ayrıca idrar yolları ve böbrekte taş olup olmadığının da araştırılması amacı ile kullanılmaktadır.

KANDA VE İDRARDA AĞIR METAL TAYİNİ

Ağır metaller paneli, kan veya idrarda özel durumlar, potansiyel olarak toksik metallerin miktarını belirleyen bir grup testtir. Endüstriyel kesimlerde çalışan hastaların çalıştıkları ortamda toksik maddeye maruziyetinin tespitinin yapılması amacıyla da yapılır.

Ağır metal kontrolleri, genellikle bir kol damarına iğne batırmak suretiyle alınan kan örneği veya yirmi dört saatlik idrar numunesi kullanılarak gerçekleştirilir. Herhangi bir dış metal kaynağından, numunenin kirlenme (kontaminasyonunu) potansiyelini en alt düzeye indirmek için özel metal içermeyen kan veya asitle yıkanmış idrar kapları kullanılır.

İş sağlığı muayene aşamasında yaptığımız ağır metal tayinleri;

-> İdrarda kurşun,
-> İdrarda fenol,
-> İdrarda hippürik asit,
-> Kanda kurşun tayinidir.

BİYOKİMYASAL KAN TESTLERİ

-> Karaciğer fonksiyon testi (KCFT)
-> Kan grubu tayini

ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG)

Elektrokardiyografi (EKG), kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesi. Bu EKG kaydı ile elde edilen grafik Elektrokardiyogram (EKG), kullanılan cihazlara da Elektrokardiyograf denir. Kalp hastalıklarının tanımlanmasında yardımcı olmaktadır.

KORUYUCU AŞILAR

-> Tetanos aşısı

GENEL FİZİK MUAYENE

Sağlık testlerine tabi tutulan kişiler uzman doktorumuz tarafından genel fiziki muayeneye alınır ve bu muayenede hastanın kapsamlı anamnezi yanı sıra fiziki muayenesi de yapılır.


OSGB Hizmetlerini Neden Engin OSGB’den Almalısınız?

2013’ten bu günlere kadar iş güvenliği sektörünün içinde olan ve 2014 yılından itibaren de Engin Danışmanlık adı altında iş güvenliği sektöründe danışmanlığına devam eden Engin OSGB, şuanda 10’dan fazla uzman ve hekimle 500’den fazla Dünya markasına devamlı hizmet veriyor. İş güvenliği sektöründe bir ilki başararak, kendi bünyesinde 2018 yılında geliştirmeye başladığı Kendi İSG Portal yazılımıyla sektörün lideri ve en vizyoner firması oldu.


Engin OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) olarak İSG hizmetleri veriyoruz, talep ve istekleriniz konusunda web sitemiz üzerinden fiyat teklifi alabilir yada 0530 909 00 83 telefon numarasını arayarak ücret Bilgisi öğrenebilirsiniz. Ayrıca tüm hizmetlerimiz için güncel kampanyalarımızdan ve özel indirimlerimizden faydalanabilirsiniz

%100 müşteri memnuniyeti ilkesi ve en uygun fiyat garantisi ile Bakanlık onaylı yetkili kurumumuzdan osgb hisip kalite standartlarında hizmet almak için hemen teklif alın vakit kaybetmeden sizde değerli müşterilerimiz arasında yer alın

İşlemleriniz profesyonel kadro ve tecrübeli uzman Ekibiniz tarafından en hızlı şekilde sorunsuz yapılsın işiniz Engin osgb ile sağlığınız güvende olsun

İş sağlığı hizmetlerinde işe giriş raporlarının hazırlanması, sağlık tetkiklerinin kontrol edilmesi ve meslek hastalıklarının takibi iş hekimimiz tarafından yapılmaktadır.

İş güvenliği hizmetlerinde risk analizi, acil durum eylem planı, iş güvenliği eğitimi ve zimmet formu(KKD) hazırlanması konularında sizlere yardımcı olmaktayız.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununu kapsamında bakanlık iş müfettişleri İSG katip sistemi üzerinden onaylı sözleşmelerin kontrolünü yapabilmekte olup ayrıca katip sözleşmesi (iş güvenliği uzmanı atamaları ve işyeri hekimi atamaları) olmaması durumunda sistem üzerinden geçmişe dönük cezalar yazılmaktadır.

Tüm iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlayabileceğimizi hatırlatmak isteriz.

Bizimle İletişime Geçin !

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1
Hemen Ara