Bağlarbaşı Mh. Şehzade Sk. No:2A Maltepe/İstanbul
0216 389 72 83         0530 909 00 83         TEKLİF AL
tr

El Aletleri İş Güvenliği

03.12.2018
1.457
El Aletleri İş Güvenliği

El Aletleri İş Güvenliği

El Aletleri İş Güvenliği  ve sektörel bazda çalıştırılan edilen işçi sayısı göz önüne alındığında küçük ve orta ölçekli iş yeri sınıfında yer alan  iş yerlerine göre çalışan sayısının oldukça fazla olduğu görülmektedir.  İstatistiksel verileri incelendiğimizde, meydana gelen iş kazalarının büyük bir çoğunluğu “makinelerin sebep olduğu kazalar yani makine kaynaklı kazalar” olarak iş kazaları sebepleri sıralamasında ilk sıralarda yer almaktadır.  Bu durum makinelerin çalışanlara verebileceği zararları önlenmesi amacıyla koruyucu önlemlerin yeterince makul seviyede sağlanmadığını ortaya çıkarmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği önleyici ve engelleyici yaklaşımının temelini; risk değerlendirmesi, acil durum planları ve eğitimler oluşturur. Risk değerlendirmesi, iş yerinde, çalışanlara zarar verecek olan etmenlere karşı yeterli tedbir alınıp alınmadığını ortaya koyan teknik bir yaklaşımdır. Risk değerlendirmesi ve risk analizinde ki en önemli amacımız; iş yerinde ki çalışanların, can sağlığı ve güvenliklerini tehdit eden risk faktörlerinin tespitinin yapılması, bu faktörlerin derecelendirilmesi ve bunlara karşı önleyici tedbirlerin belirlenerek iş yeri çalışma ortamı risklerini kabul edilebilir seviyeye düşürmek veya mümkünse bu riskleri ortadan kaldırmaktır.

El Aletlerin’de Genel Ergonomi Kuralları

El aletleri iş güvenliği elektrikli el aleti, hidrolik el aleti, pnömatik el aleti ve mekanik el aletleri olmak üzere dört ana sınıfta incelenmektedir. Bu dört farklı güç sistemi ile çalışan aletlerin hepsinde görülebilecek ortak risk gerekli ergonomik koşullarda çalışılmaz ise ortaya çıkacak olan kas ve eklem ağrıları ve buna bağlı oluşabilecek hastalıklardır. Aşağıda bu dört tipte gruplanan El Aletleri İş Güvenliği konusunda dikkat edilmesi gereken ergonomi kuralları listelenmiştir.

 • Kullanılacak alet seçilirken yapılan işe uygun boyutu ve uygun güçte olanı seçilmelidir. Eğer seçenek varsa hafif olan alet tercih edilmelidir.
 • El aletleri arasında seçim yapılıyorsa az titreşimli olan alet tercih edilmelidir.
 • Kullanılacak el aleti seçilirken yapılacak işin yanı sıra işin hangi ortamda yapılacağına da dikkat edilmelidir. İş için seçilen alet doğru olsa da kullanılacak ortama uygun olmadığında sorun yaşanabilir.
 • El aletlerinden, ele binen kuvveti azaltmak için, ağırlık merkezi tutma yerinde veya ona yakın olanları tercih edilmelidir. .
 • Daha kolay kavranmaları açısından, tutma yerleri köşeli olmayan ve pürüzsüz olan aletler tercih edilmelidir.
 • Titreşimli aletler seçilirken mantar, kauçuk , plastik kaplı aletler veya tutacak kısmı plastik aletler tercih edilmelidir. Bu malzemeler ele iletilen titreşim miktarını sönümler.
 • Eğer mümkünse, çift el tutmalı el aletleri tercih edilmelidir. Bunlar aleti tutmayı ve yönlendirmeyi kolaylaştırır.
 • El aletleri kullanılırken bilekler bükülmemelidir. Operatör aleti kavrarken, tutarken ve kullanırken bilek doğal duruşunda bükülmeden dosdoğru olmalıdır.
 • Aletin iyi korunmuş ve iyi halde olduğu kontrol edilmelidir.
 • Tetik üzerinde düğme yerine daha çok alana kuvvet uygulanabilecek olan şerit tetikleyiciler olan aletler kas yorgunluğunu azaltacağından tercih edilmelidir.
 • Tetikleyicinin aleti çalıştırması için gereken kuvvetin daha az olduğu aletler tercih edilmelidir.
 • Ağırlığı yarım kilonun üzerinde olan ve sık kullanılan el aletleri kullanılırken diğer ele de bir ağırlık uygulayarak vücut dengesi sağlanmalıdır..
 • Alet kullanılırken, vücut dengeli olmalı, ayaklar yere eşit ve sağlam basmış şekilde durulmalıdır.
 • Alet kullanımda değilken elde tutularak beklenmemelidir. Ellerin dinlenmesi için bırakılmalıdır.
 • Aletin yarattığı titreşimin vücuda iletimini azaltmak için titreşim azaltan eldivenler kullanılabilir. Yalnız yapılan iş hassas hareket gerektiriyorsa kalın ve ağır eldivenler tercih edilmemelidir.
 • Alet, işin yapılması için gereken minimum ayarda çalıştırılmalıdır. Bu, sunuk kalınan titreşimi azaltacaktır.
 • İşlenen parça fazladan kuvvet harcamamak için sabitlenmelidir.
El Aletleri İş Güvenliği

                                               El Aletleri İş Güvenliği

Elektrikli El Aletleri

Elektrikli el aletleri iş güvenliği ise çalışma yapılırken karşılaşılabilecek en önemli tehlikelerden biri de elektrikle ilgili olanlardır. Elektrik işlerinde kullanılan tüm alet ve cihazlarda bu tehlikeler görülür ve bunlarla mücadele etmek için aşağıda sıralanan önlemleri mutlaka alınması çok büyük önem taşımaktadır.

 • Alet çift tutma yerliyse veya yardımcı tutma parçası varsa bunların doğru konumlandırıldığı kontrol edilmelidir.
 • Kablolarda bozulma olup olmadığı kontrol edilmelidir. Güç getiren kablonun izolasyon kısmının çatlama, yıpranma yapmadığına emin olunmalıdır.
 • Kullanıma başlanmadan önce alet kontrol edilmelidir. Tutma yeri ve üst kısımda çatlak veya kırılma olmadığına dikkat edilmelidir.
 • Fişin sağlam olduğundan ve çatallarının kaybolmamış olduğundan emin olunmalıdır.
 • Bozuk veya hatalı olduğu durumlarda alet kullanımdan kaldırılmalıdır. Tamir edilebilecek durumdaysa tamire gönderilmeli değilse çalışma alanından çıkarılmalıdır. Bozulmuş aletlerin tamiri sadece uzman kişilerce yapılmalıdır.
 • Açma/kapama düğme ve kilit sistemleri kullanımdan önce kontrol edilmelidir.
 • Batarya ile çalışan aletlerin şarjı sırasında batarya için uygun olan şarj aleti kullanılmalıdır.
 • Ayarları, parçaları değiştirilirken alet güçten kesilmiş olmalıdır.
 • Alet kullanım kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanılmalı, ona göre birleştirilmeli ve koruyucu kısımları gösterildiği gibi takılmalıdır.
 • Çarpmalardan korunmak için, aletin topraklanmış olduğu kontrol edilmelidir.
 • Gerektiği durumlarda yalıtkan paspas ve kauçuk ayakkabı kullanılmalıdır.
 • Alet olması gerekenden daha sıcak çalışıyorsa veya kıvılcım çıkarıyorsa çalışma bırakılmalı ve konuyla ilgili kişi çağırılmalıdır.
 • Kullanım sırasında kablonun izleyeceği yolda takılabileceği araçlar bulunmamalıdır.
 • Güç kaynağına bağlanmadan önce alet kapalı konumda olmalıdır.
 • Kablonun yetişmediği yerlerde yalnızca gereken güç ve uygun kablo ölçülerine göre uygunluğu kabul görmüş uzatma kordonları kullanılmalıdır.
 • Alet çalışırken takılmaya veya çekmeye neden olabilecek bol giysiler, kolyeler, eldivenler kullanılmamalıdır.
 • Aletin durdurulup çalıştırılması için güç kablosu çekilip takılmamalıdır, Açma/Kapama düğmesi kullanılmalıdır.
 • Eğer alet Topraklama Devresi Şalterine bağlı değilse, ıslak veya nemli alanlarda kullanılmamalıdır.
 • Bir prizden birden fazla alet için elektrik alınmamalıdır.
 • Fiş prizden kablodan tutularak değil fişten tutularak çıkarılmalıdır.
 • Hafif yük güç kabloları kullanılmamalıdır.
 • Aleti kullanırken parmaklarda bir sızlama oluyorsa aletin kullanımına son verilmelidir. Bu, alette bir sorun olduğunu ve tamire ihtiyaç olduğunu gösterir.
 • Kablolara düğüm atılmamalıdır,düğümler kısa devreye sebep olabilir.
 • Uzatma kordonları kalıcı olarak kullanılmamalıdır.
 • Aletler kablolarından tutularak taşınmamalıdır.
 • Yerden giden korumasız kabloların üzerinden insan, araç veya hareketli teçhizat geçmemelidir. Eğer kablolar kalıcı olarak yol üzerinde bulunmak durumundaysa, iki yanlarına eğimli koruyucular konulmalıdır.

Matkap

 • Matkap ucu yapılacak işe ve delinecek deliğin büyüklüğüne ve zemine göre seçilmelidir.
 • Matkap ucunun kovana tam oturduğu kontrol edilmelidir.
 • Matkap ucu veya parçaları seçilirken üretici talimatları göz önüne alınmalıdır.
 • Sürekli veya fazla kuvvet gerektiren işlerde ikinci bir tutma yeri kullanılmalıdır.
 • Uygun göz koruyucular veya yüz siperleri kullanılmalıdır.
 • Kullanılan matkap uçlarının sapma yapmadan döndüğüne emin olunmalıdır.
 • Matkabın havalandırma delikleri düzgün çalışmalıdır.
 • Kablonun çalışılan zeminden geçmemesine özen gösterilmelidir.
 • Kablolarda yıpranma olup olmadığı her kullanımdan önce kontrol edilmelidir.
 • Matkap uçları her zaman sivri olmalıdır.
 • Uç değişimi veya ayarlama sırasında alet güçten kesilmelidir.
 • Delinecek parça hareketli olmamalıdır, sabitlenmelidir.
 • Küçük parçalarla çalışılırken, hareket etmemesi için parça kıskaçla hareketsiz bir zemine sabitlenmelidir. Bir el ile parça tutularak kesinlikle çalışılmamalıdır.
 • Yüksek hız çeliği ucu ile çalışılacaksa soğutma veya yağlama yapılmalıdır.
 • Üreticinin belirlediği en yüksek hız veya maksimum derinlik kısıtlamalarına uyulmalıdır.
 • Sert zeminlerde çalışırken fazladan kuvvet uygulayarak delme işlemi gerçekleştirilmeye çalışılmamalıdır. Mümkünse hız düşürülmelidir.

Bant Zımpara

 • Toz üretebilecek bir malzemeyle çalışılıyorsa uygun solunum yolu koruyucuları kullanılmalıdır.
 • Uygun göz koruyucular veya yüz siperleri kullanılmalıdır.
 • Zımpara bandı değiştirleceği, ayarlama yapılacağı ve toz toplayıcı boşaltılacağı zaman alet güçten kesilmelidir.
 • Kullanılan aletin kasnak genişliğine uygun zımpara kullanılmalıdır.
 • Kullanımdan önce zımpara kontrol edilmeli gerekiyorsa değiştirilmelidir.
 • Zımpara kasnağın dönüş hızında dönebilecek şekilde gerilerek takılmalıdır.
 • çalışırken zımpara bandına elle yaklaşılmamalıdır.
 • Zımparalanacak alan üzerinde kablo olmadığına dikkat edilmelidir.
 • Aletin kullanımı iki elle yapılmalıdır.
 • Motorda ve havalandırmada biriken tozlar belirli aralıklarla temizlenmelidir.
 • Egzoz sistemi veya toz toplayıcısı bulunmayan bant zımpara kullanılmamalıdır. Toz toplayıcılar dolması beklenmeden temizlenmelidir çünkü burada biriken tozlar yandın veya patlamaya sebep olabilir.
 • Zımparaya fazladan kuvvet uygulanmamalıdır. Kendi ağırlığı gerekli kuvveti sağlamaya yeterlidir. El sadece aleti yönlendirmek için kullanılmalıdır.
 • Tozlu ortamda çalışmalarda uygun havalandırma yapılmalıdır.
 • Sabitlenmemiş ve hareketli zeminlerde çalışma yapılmamalıdır.
 • Aletin havalandırma delikleri kapatılmamalıdır.

Freze

 • Matkap ucunun kovana tam oturduğu kontrol edilmelidir.
 • Uygun göz koruyucular veya yüz siperleri ve kulak koruyucular kullanılmalıdır.
 • Çalışılan malzemeyi sabitlemek için üzerine yaslanılmamalıdır.
 • Kesim yapılacak alandan kablo bulunmamalıdır.
 • Freze iki elle tutulmalıdır. Motor durmadan elden bırakılmamalıdır.
 • Frezelemeye başlanmadan çalışılacak yüzeyde zımba, çivi, vida gibi yabancı cisimlerin olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Freze ucu malzemeye temas etmeden önce hızının sabit ve kontrollü olduğundan emin olunmalıdır.
 • Sert zeminlerde çalışılırken alet yavaş hareket ettirilmelidir.

 Planya

 • Kullanılan bıçaklar aynı ağırlıkta olmalı ve aynı yükseklikte ayarlanmalıdır.
 • Bıçak kitleyici vidaların sıkı olduğu kontrol edilmelidir.
 • Uygun göz koruyucular veya yüz siperleri ve kulak koruyucular kullanılmalıdır.
 • Planya kullanılırken iki el de aletin üzerinde olmalıdır.
 • Planya kullanılmadan önce çalışılacak yüzeyde zımba, çivi, vida gibi yabancı cisimlerin olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Planya çalışmayı sürdürürken el ile yüzey üzerindeki kıymıklar temizlenmeye çalışılmamalıdır.
 • Çalışılan alandan kablo geçmemesine dikkat edilmelidir.
 • Alet kapatıldıktan sonra bıçaklar dönmeyi bırakmadan elden bırakılmamalıdır.

Daire Testere

 • Gerektiğinde uygun solunum yolu koruyucuları kullanılmalıdır.
 • Gürültülü alanlarda kulak koruyucular kullanılmalıdır.
 • Uygun göz koruyucular veya yüz siperleri ve kulak koruyucular kullanılmalıdır.
 • Yapılacak işe uygun keskinlikte bir bıçak kullanılmalıdır.
 • Testere bıçağının dönüşünü düzgün yaptığı kontrol edilmelidir.
 • Alt bıçak koruyucusunun hareketinin engellenmediği kontrol edilmelidir.
 • Testere yatırılmadan önce alt bıçak koruyucunun başlangıç pozisyonuna döndüğü kontrol edilmelidir.
 • Bıçak değişimi veya ayarlama yapılacağı zaman alet güçten kesilmelidir.
 • Kesme yapılacak bölgede kablo bulunmamalıdır.
 • Kesime başlanmadan önce testerenin tam güç çalışması beklenmelidir.
 • Testere kullanılırken iki el de aletin üzerinde olmalıdır.
 • Kesilecek parçaya uygun fazladan güç uygulanmadan kesim yapabilecek bıçaklar seçilmelidir.
 • Kesilecek parça hareketli olmamalıdır.
 • Motorda toz ve kıymık toplanmamasına özen gösterilmelidir.
 • Titreyen ve güvenilir hareket etmeyen bıçaklar kullanılmamalıdır.
 • Kesime başlanmadan çalışılacak yüzeyde zımba, çivi, vida gibi yabancı cisimlerin olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Aleti taşırken parmak tetikte olmamalıdır. Aniden açılmalara karşı önlem alınmalıdır.
El Aletleri İş Güvenliği

                                                El Aletleri İş Güvenliği

Pnömatik El Aletleri İş Güvenliği

Pnömatik yani havalı aletler gaz basıncını mekanik enerjiye çevirerek çalışırlar. Tamponlar, çivileme tabancası ve pres tabancaları, aşındırıcı ekipmanlar, matkaplar, delici çekiçler, yontma çekici, perçin tabancası ve zımpara sanayide çok yaygın olarak kullanılan pnömatik tipi hava ile çalışan el aletlerindendir. Bu yaygın kullanılan iş ekipmanların da dikkate alınması gereken asgari genel emniyet önlemleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Aletin çalışması için sağlanan havanın temiz ve kuru olmasına dikkat edilmelidir. Bu aletin çalışma ömrünü uzatacaktır.
 • Aletin kayıp düşmesi durumunda vücuda verebileceği zararlar düşünülerek vücudun bu bölümleri uygun koruyucularla korunmalıdır.
 • Pnömatik aletlerin kullanıldığı alanlar işaretlenmelidir. Diğer çalışanlar buradaki risklerle ilgili bilgilendirilmelidir.
 • Hava hortumlarında yırtılma, şişme ve aşınma olup olmadığı kontrol edilmeli, sorunluysa hortum değiştirilmelidir.
 • Alet bağlanmadan önce hortum içine üflenmelidir.
 • Kullanılan hava hortumları yapılacak işe uygun çapta olmalıdır.
 • Alet kullanılmıyorken veya parça değiştirilirken hava basıncı kesilmelidir.
 • Pnömatik aletler hortumlarından tutularak taşınmamalıdır.
 • Alet üreticinin belirlediği seviyenin üzerinde bir basınçta kullanılmamalıdır.
 • Ortamın veya kıyafetlerin temizlenmesi için basınçla hava kullanılmamalıdır.

 Çivi ve Zımba Tabancaları

 • Yapılan işi03n tehlikelerine uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır. Gerektiği durumda kulak koruyucular temin edilmelidir.
 • Alet her zaman çivi ve zımba ile doluymuş gibi tutulmalıdır.
 • Sadece deneyimli operatörler bu aletleri kullanmalıdır.
 • Aletin tabanca kısmı vücut bölümlerine veya diğer çalışanlara doğrultulmamalıdır.
 • Aletin ucu çalışılacak parçanın üzerinde güvenle ve doğru konumlandırılmadan tetiğe basılmamalıdır.
 • Her alet için kullanılan bağlayıcılar (çivi, zımba vb.) kullanılan alete uygun olmalıdır.
 • Alete bağlayıcı dolumu yapılacağı zaman tetiğin basılı olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Alet tetiğine basılmış halde hareket ettirilmemelidir.

Metal Kaplama İşlerinde İş Güvenliği yazımıza linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca El Aletleri İş Güvenliği gibi diğer blog yazılarımızı takip ederek tüm sektörle alakalı güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak web sayfamızdaki sosyal medya butonlarından Engin İSG firmamızın Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube sosyal ağ hesaplarımıza erişim sağlayabilir bizi takip edebilirsiniz.

Engin OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) olarak tüm sektörlere İSG hizmetleri veriyoruz, talep ve istekleriniz konusunda web sitemiz üzerinden fiyat teklifi alabilir yada 0850 441 67 42  telefon numarasını arayarak ücret Bilgisi öğrenebilirsiniz. Ayrıca tüm hizmetlerimiz için güncel kampanyalarımızdan ve özel indirimlerimizden faydalanabilirsiniz

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1
Hemen Ara