Bağlarbaşı Mh. Şehzade Sk. No:2A Maltepe/İstanbul
0216 389 72 83         0530 909 00 83         TEKLİF AL
tr

İşe giriş Sağlık Raporu

Anasayfa » İşe giriş Sağlık Raporu
Sağlık Raporu Almak İçin
Ek2 / İşe Giriş / Periyodik Muayene sağlık raporunuzu almak için hemen bizimle iletişime geçin.

İrtibat Telefonu : 0507 198 44 52

İşe yeni başlayacak personel için İşyeri Hekimleri tarafından talep edilen sağlık tahlilleri yapıldıktan sonra çıkan sonucun İşyeri Hekimi tarafından yapılan fiziki muayene sonrasında EK-2 raporuna yazılması ile işe giriş sağlık raporu hazırlanmaktadır. Sağlık tahlil ve tetkiklerinin neler olacağı İşyeri Hekiminin isteği ile, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta çalışacaklara göre değişkenlik göstermektedir. İşe giriş raporu ve tetkikler için iletişim bölümünde yer alan numaradan bizimle irtibata geçebilir veya mail@enginosgb.com adresine teklif talebinde bulunabilirsiniz. OSGB Merkezimizde İşyeri Hekimi her gün bulunmaktadır. Sağlık Raporunu aynı gün içerisinde teslim alabilirsiniz, İşyerinizde çalışan sayısının fazla olması veya merkezime gelemeyecek durumda olmanız halinde Mobil Sağlık tarama hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

AKCİĞER GRAFİSİ

Günümüzü meslek hastalıkları yönünden değerlendirmek gerekirse, tüm meslek hastalıkları arasında en çok rastlanan akciğer hastalıklarıdır. Akciğer filmleri, iş yerinde maruz kalınan solunum yolları ve akciğerleri olumsuz etkileyebilecek olan gaz, toz, duman gibi ve  bu kimyasal çalışma ortamında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski oranı diğer işyerlerine göre çok yüksektir. Bu tehlike ve riskler sonradan tedavisi zor , tedavisi olmayan veya tedavisi imkansız hale gelebilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.Fabrika ortamlarında çalışan işçilerin en az yılda bir kez akciğer filmi grafiği çekilmeli ve en az on sene süreyle işyeri arşivinde saklanmalıdır.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ

Solunum fonksiyon testleri yani SFT olarak bilinen testler tıbbi cihazlar ile yapılması mümkün olan, akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan bir tanı yöntemidir.Test öncesinde dikkat edilmesi gereken kurallar Odyo test konusunda bilgilendirilir.
Sigara öyküsü, geçirdiği hastalıklar, kullandığı ilaçlar kaydedilir.
Testten önce 24 saat sigara içilmemeli,
4 saat süreyle alkol alınmamalı,
30 dk önce ağır egzersiz yapılmamalı,
2 saat önce ağır yemek yenmemeli,
4 saat öncesinde kısa etki, 12 saat öncesinde ise uzun etki bronkodilatör ilaçlar asla alınmamalıdır.
Göğüs ve karın hareketlerini kısıtlayıcı giysiler giyilmemelidir.

ODYOMETRİ

Odyometri bir işitme testidir. Bu test ile hastada işitme kaybı varlığı araştırılır. İş yeri  Hekimleri odyometri olarak adlandırılan  inceleme teknikleri aracılığıyla işitme kaybının neden ve sebeplerini saptayabilir.

SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE GÜRÜLTÜLÜ İŞLER

Sosyal Sigortalar Kanunu (SSK) Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre; kanunla sağlanan yardımlardan yararlanabilmek için sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçecek azami süreye yükümlülük süresi denir. Gürültüye maruz kalma sonucu işitme kaybı teşhisi için yükümlülük süresi yasalarda altı ay olarak ön görülmüştür.

PORTÖR MUAYENESİ

Portör denilen kişi yani taşıyıcılar hastalık bulaşı özelliğinde olan ancak kendileri herhangi bir hastalık belirtisi gösteremeyen kişilerdir. Portör kontrol muayenesi, üç ayda bir yapılması mecbur fiziki bir muayenedir, mevcudunda İş yeri hekimi bulunan işletmelerde çalışan personelin muayenesi işyeri hekimi tarafından, İşyeri hekimi olmayan işletmelerde çalışan personelin muayenesi hastahane tabipleri tarafından veya develete bağlı çalışan  tabiplerince ücretsiz olarak yapılacaktır. Bu kontrol muayenesini yapan işyeri tabibi, gerek görmesi halinde portör muayenesine ek olarak esas laboratuvar tetkiklerini daha sık ve fazla olarak talep edebilir. Portör kontrol muayenesine esas alınan laboratuar tetkikleri şunlardır;

Gaita Kültürü (Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir)
Dışkının mikroskobik olarak incelenmesi, araştırılması( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az altı ayda bir)
Boğaz ve Burun Kültürleri (Staphylococcus aureus yönünden,en az yılda bir)
Akciğer Grafisi, Filmi ( Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)
El kültürü (yılda bir)
Hepatit B Taraması(3 ayda bir)
Hepatit B aşısı isteğe bağlı bir koruyucu aşıdır, bu koruyucu işlemlerin yeni işe başlayanlarda, işe giriş muayenesi ile birlikte, çalışanlarda ise periyodik portör taraması şeklinde yapılması ve sonuçlarına göre etkili bir surveyans sistemi uygulanmak kaydıyla  laboratuarlarda ve kliniklerde hastalık tanısı koyulmak suretiyle, taşıyıcı kişi özelliği olan enteropatojenlerle ilgili kaynak ve bulaşma yolları çalışmaları yapılmalıdır. Rahatsızlığı tespit edilenlerin geçici olarak işten uzaklaştırılması veya işyerinde yaptığı işin geçici olarak değiştirilmesi dahi olmak üzere hastalık yayılımını engelleyecek önlemler mutlaka alınmalıdır.

HEPATİT – HIV TARAMASI VE AŞILAMA

Hepatit karaciğer iltihaplanması olarak tanımlandırılabilir. Birçok neden veya sebebe bağlı olarak gelişebileceği  gibi en sık ve tehlikeli olan virüsler yoluyla meydana gelen hastalıktır. Hepatit kontrol taraması yaptırmanın önemi çok elzemdir, çünkü bazı hepatit hastalık türleri sinsi seyirli olabileceği gibi, bulaşıcı ve hayati tehlike arz edicidir. Bu sebeplerden yola çıkarak ki hem kendi sağlığınınız için hem de sevdikleriniz için kontrol tarama testi yaptırarak ve isteğe bağlı olarak da hepatite karşı aşı olarak korumanız münkündür.Hepatit tarama testleri ile;Hepatit A, hepatit B, hepatit C geçirip geçirmediğiniz,
Geçirmişseniz bağışıklık durumunuz
Aşıya ihtiyaç durumunuz
Taşıyıcılık durumunuz
Hastalığın kronik seyir durumu anlaşılır.
HIV (Human Immunodeficiency Virus / İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü), AIDS’e yol açan virüs tipidir. Anti-HIV kontrol testi ile tayin edilir.Hepatit (HBV,HAV,HCV) ve HIV tespit ve kontrol taraması topluca ELİSA denen bir yöntem ile yapılır. ELİSA kelimesi duyulduğu zaman  bir çoğumuzun aklına öncelikle AİDS  yani HIV enfeksiyonu tanısında kullanılan kontrol testleri gelir. ELİSA kontrol ve tespit yöntemleri ile en başta Hepatit, Kızamıkçık, Kızamık ve Herpes virus enfeksiyon grubundan Brucella gibi bakteriyel kaynaklı enfeksiyonlara kadar onlarca test çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Yani elisa sadece aids hastalığının kontrol ve tespitinde kullanılan bir test değildir.

TAM KAN SAYIMI (18 PARAMETRE)

Tam kan sayımı yani hemogram ile kandaki akyuvar sayımı, kanda bulunan alyuvar ve kan pulcukları sayımı; ayrıca hemoglobin ve hematokrit değerleri ölçülür. Anemi hastalığı ve diğer hematolojik hastalıklar, enfeksiyon, kanama bozuklukları, alerjik durumların değerlendirilmesinde yararlıdır.

TAM İDRAR TETKİKİ

Günümüzde otomatik cihazlarla veya direkt mikroskopi ve elle yapılan bir tahlildir.
İdrar yolundaki enfeksiyonlarda, iltihap gibi durumların araştırılması ve incelenmsi ayrıca idrar yolları ve böbrekte taş olup olmadığının araştırılmasında kullanılır.

KANDA VE İDRARDA AĞIR METAL TAYİNİ

Ağır metaller, kan veya idrarda spesifik, potansiyel olarak toksik metallerin miktarını tayin eden bir grup kontrol testlerini ifade eder. Endüstriyel ve diğer sanayi kesimlerinde çalışan işçilerin çalıştıkları işyeri ortamında toksik madde maruziyetlerinin tespiti amacıyla yapılır. Kanda ve idrarda Ağır metal testi, genellikle bir kol damarına batırılan iğneyle alınan kan numunesi veya 24 saatlik idrar numunesi kullanılarak gerçekleştirilir. Herhangi bir dış kaynaktan, numunenin kirlenmesi yani kontaminasyonun potansiyel durumunu en alt düzeye indirmek için özel metal içermeyen kan veya asitle yıkanmış idrar kapları kullanılır. İşçi sağlığı muayeneleri kısmında yapılan ağır metal tayinleri;

İdrarda kurşun,
İdrarda fenol,
İdrarda hippürik asit,
Kanda kurşun tayinidir.

BİYOKİMYASAL KAN TESTLERİ

Karaciğer fonksiyon testi (KCFT)
Kan grubu tayini

ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG)

Elektrokardiyografi (EKG), kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesi. Bu kayıt verisi ile elde edilen grafiğe Elektro kardiyogram yani kısaca EKG denir ve kullanılan alete de Elektrokardiyograf denir. Kalp ve damar hastalıklarının tanısında yardımcı olmaktadır.

KORUYUCU AŞILAR

Tetanos Aşısı

GENEL FİZİK MUAYENE

Sağlık testlerine tabi tutulan kişiler uzman doktorumuz tarafından genel fiziki muayeneye alınır ve bu muayenede hastanın kapsamlı tıbbi anamnezi yanı sıra fiziki muayenesi de yapılır.

İşe giriş Sağlık Raporu

İşe giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu

Firmaların isteğine çeşitli tetkikler.

Çeşitli iş kolları ve sektörlere giren kişiler için işe giriş sağlık raporu yapılmaktadır.

Engin OSGB işe giriş sağlık raporu ve periyodik sağlık raporu konusunda hizmetinizdedir. İşyeri Hekimlerimiz işe giriş muayene raporu ve periyodik muayenelerinde mesleki etik ve sorumluluk bilinciyle çalışmaktadırlar.


OSGB Hizmetlerini Neden Engin OSGB’den Almalısınız?

2013 ‘ten itibaren iş güvenliği sektörünün içinde hizmet veren  ve 2014 senesi itibariyle de Engin Danışmanlık adı altında iş güvenliği danışmanlığı yapan Engin OSGB, şuanda 10’dan fazla uzman ve hekimle 500’den fazla Dünya markasına devamlı hizmet veriyor. İş sağlığı güvenliği firmaları arasında bir ilki olan, bünyesinde ki personelleri ile 2018 senesinde geliştirmeye başladığı İSG yazılımıyla sektörün lideri ve en vizyoner firması oldu.


Engin OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) olarak İSG hizmetleri veriyoruz, talep ve istekleriniz konusunda web sitemiz üzerinden fiyat teklifi alabilir yada 0216 389 72 83 telefon numarasını arayarak ücret Bilgisi öğrenebilirsiniz. Ayrıca diğer tüm hizmetlerimiz ve  güncel indirimli kampanyalarımızdan faydalanabilirsiniz

%100 müşteri memnuniyeti ilkesi ve en uygun fiyat garantisi ile Bakanlık onaylı yetkili kurumumuzdan osgb hisip kalite standartlarında hizmet almak için hemen teklif alın vakit kaybetmeden sizde değerli müşterilerimiz arasında yer alın

İşlemleriniz profesyonel ekibimiz ve tecrübeli uzman kadromuz tarafından en hızlı şekilde sorunsuz yapılsın işiniz Engin osgb ile sağlıklı ve güvende olun

İş sağlığı hizmetleri konusunda işe giriş raporu hazırlanması, sağlık tahlili sonuçlarının kontrol edilmesi ve meslek hastalıklarının takibi iş hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır.

İş güvenliği hizmetlerinde risk analizi, acil durum eylem planı, iş güvenliği eğitimi ve zimmet formu(KKD) hazırlanması konularında sizlere yardımcı olmaktayız.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununu kapsamında bakanlık iş müfettişleri İSG katip sistemi üzerinden onaylı sözleşmelerin kontrolünü yapabilmekte olup ayrıca katip sözleşmesi (iş güvenliği uzmanı atamaları ve işyeri hekimi atamaları) olmaması durumunda sistem üzerinden geçmişe dönük cezalar yazılmaktadır.

Tüm iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri konusunda yardımcı olabileceğimizi hatırlatmak isteriz.

Bizimle İletişime Geçin !

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1
Hemen Ara