Bağlarbaşı Mh. Şehzade Sk. No:2A Maltepe/İstanbul
0216 389 72 83         0530 909 00 83         TEKLİF AL
tr

Ümraniye İş Güvenliği

24.11.2018
865
Ümraniye İş Güvenliği

Ümraniye İş Güvenliği

Engin Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak İstanbul’da Ümraniye İş güvenliği hizmeti vermekteyiz. Gerek Ümraniye de gerekse de İstanbul’un diğer tüm ilçeleri, Kocaeli(İzmit) ve Tekirdağ bölgelerinde en uygun fiyat iş güvenliği , kaliteli iş güvenliği ve güler yüzlü hizmetin yanı sıra 6331 Sayılı yasanın gerektirdiği tüm uygulamaları sizler adına gerçekleştirmekteyiz.

İş güvenliği; son bir kaç yıl içinde iş kazaları ve meslek hastalıkları sayısının artmasından dolayı önemi geç fark edilen ve yükselen bir iş kolu haline gelmiştir. Son çıkan kanun ve mevzuatlar gereğince iş güvenliği ve sağlığı çok önemli bir hale gelmiştir. 6331 sayılı kanun ve eklerinde belirtilen İş müfettişleri tarafından artık işletmelere yapılan denetim ve kontroller artmıştır. Yasa şartlarını yerine getirmeyen işletmelere ağır cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Ümraniye iş güvenliği ve Ümraniye OSGB hizmetlerinden faydalanmak isteyen ümraniye firmaları OSGB firmaları arasında öncü bir konuma sahip olan Engin İş Güvenliği’ni tercih etmektedir. Ümraniye yangın eğitimi, Ümraniye Yüksekte Çalışma, Ümraniye Risk Analizi ve Ümraniye ilk yardım eğitimi gibi iş güvenliği konularında tüm işletmelere destek veriyoruz.

Ümraniye İş güvenliği sektörde benzerlerinden ayrışarak en iyi hizmet veren, can ve maddi kayıpları en aza indirmeyi hedef almıştır. Yönetim ve iş sistemlerinin verimliliğini artıran, işletmenin ve ersonellerin performansını artıran, çalışanların kişisel gelişimlerine katkı sağlayan iş güvenliği eğitim hizmetleri vermektedir.

Ümraniye OSGB istanbul’da  iş sağlığı ve iş güvenliği gereksinimlerinde sadece istanbul ile yetinmeyip ulusal ve uluslararası boyutta kanıtlanmış bir çözüm ortağı olarak sektörde gelişimine devam etmektedir.

4857 nolu iş kanununda yer alan 81. maddesi ve 82. madde içerisinde yer alan İş sağlığı ve Güvenliği ile görevli mühendis ya da teknik elemanlarla ilgili olan tanıma uygun olan iş güvenliği uzmanın bütün görev yetki ve de sorumlulukları hakkındaki yönetmelik içerisinde yer alan hükümler gereğince işverenler işletmelerde işin hangi risk grubuna uygun A-B-C sınıfı olan sertifikalı İSG Uzmanına ve işyeri hekimini görevlendirmekle yükümlü kılınmışlardır.

Ümraniye İş Güvenliği

                                                 Ümraniye İş Güvenliği

Ümraniye İş Güvenliği Hizmetleri Kapsamında Hangi Faaliyetler Gerçekleştirilir?

Kurumsal İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, eğitim planı hazırlanması, oryantasyon eğitimlerinin oluşturulması, personel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri, yangın eğitimi ve yangın tatbikatları, temel ilk yardım eğitimi gibi tüm hizmetler eğitimler kapsamında gerçekleştirilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun işler hale getirilmesi, kurullara katılım ve profesyonel destek hizmetleri arasında yer alır. Engin tecrübeli bilgi desteği ve online bilgi talebi hizmetleri, İSG konusunda güncel yasal değişiklikler ve mevzuat güncellemeleri ile yönetici ve ilgili idari birimleri bilgilendirmek yine hizmetlerimiz arasında yer alır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu iç yönetmeliğinin hazırlanması, mevcut talimatların düzenlenmesi ve güncellemeleri, çalışma ve iş faaliyetleri talimatlarının gözden geçirilerek hazırlanması, idari kadronun ve personelin mevcut görev, yetki ve sorumluluklarının incelenerek belirlenmesi, kaza istatistiklerinin tutulması ve araştırılması, personelin kullanması gereken kişisel koruyucu donanımlarının(KKD) tespit edilmesi, personel periyodik sağlık muayeneleri İSG kapsamında verilen hizmetlerdir.

Acil durum faaliyetleri içinde; acil durum ekiplerinin belirlenmesi, oluşturulan ekiplerin acil durum eğitimi ve acil durum tatbikatlarının gerçekleştirilmesi, acil durum talimatlarının hazırlanması ve acil durum planlarının oluşturulması ile patlamadan korunma dökümanı (PKD) hazırlanma sürecidir.

Ümraniye İş Güvenliği ile ilgili detaylı bilgi almak için Engin OSGB profesyonelleri ile iletişime geçebilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, iş güvenliği mühendisi, iş yeri hemşiresi, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi İş Güvenliği hizmetleri kapsamında yer alan faaliyetlerimizdir.

İş Güvenliği Şirketi teknik ve uzman ekibiyle İSG alanında ki engin tecrübeleri ile tüm hizmetleri kapsayacak şekilde tecrübeli kadrolardan yapılandırılmıştır.

Ümraniye OSGB; Ümraniye İş güvenliği, iş sağlığı, mobil sağlık hizmetleri ve iş güvenliği malzemeleri tedarik ve seçimine yardımcı olması konusunda Türkiye’nin önde gelen yetkin firmalarındandır.

Ümraniye İş Güvenliğinin çevre ölçümü alanında da çözüm ortaklarıyla beraber işletmelere kaliteden ödün vermeden hizmet vermektedir.

Ümraniye iş güvenliği yenilikçi yapısıyla sürekli gelişimi esas almış bu prensiple değişen ve gelişen iş dünyasına göre inovasyonel bir yaklaşım ile kendini sürekli iyileştirmek için yola çıkmıştır.

Ümraniye iş güvenliği hizmeti önemi nedir?

  • Kazaların az olması sayesinde kazanç artışının yanı sıra işyerinin prestijinin artmasını sağladığı ve devlet teşviklerinden faydalanmanın önünü açtığı için önem arz etmektedir.
  • Tehlikelerle yaşanmaması gerektiği fikrini ve de tehlikelerin sayısının en aza indirilmesini sağladığı için çok önemlidir

Ümraniye İş güvenliğinin amaçları nelerdir?

  • Çalışma alanında iş verimi arttırmak
  • İş yerinde çalışan kişilere yüksek seviyede sağlıklı bir ortam oluşturmak
  • İş ve işçilerin arasında en iyi uyumu ortaya çıkarmak
  • İş yeri çalışma ortamında oluşabilecek olan olumsuzluklardan korumak
  • Meydana gelebilecek olan maddi ve de manevi zararları ortadan kaldırmak
  • İş yerlerindeki bulunan tehlike ve riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da gerçekleşebilecek olan zararları minimuma düşürmek

Ümraniye İş Güvenliği Neler Yapar?

İş güvenliği, risk değerlendirme raporu, acil durum eylem planları, iş güvenliği eğitimleri, koruyucu sağlık eğitimleri, temel iş güvenliği eğitimleri, risk analizi raporu, mesleki eğitimler, ilkyardımcı belgesi, yangın eğitimi, tatbikatlar, acil durum planı, kişisel koruyucu donanım(KKD), iç tüzük, çalışma talimatları, diğer sağlık personeli(işyeri hemşiresi), iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, periyodik kontrol ölçümleri, işyeri ortam ölçümleri, yerinde mobil sağlık hizmetleri gibi iş sağlığı ve güvenli sisteminin tüm İSG hizmetlerini bünyemizde karşılamaktayız.

Ümraniye İş Güvenliği İsg Katip

İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği; iş yerlerinde meydana gelebilecek tehlike ve riskleri önlemek, çalışma hayatında iyileştirmeler yapılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 6331 sayılı iş güvenliği yasası güvenli  ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulması meslek hastalıklarının en aza indirilerek önlenmesi, bunun yanı sıra iş kazalarının önlenmesi kapsamında düzenlenmiştir. 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanun ve ekleri gereğince iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli (işyeri hemşiresi) atamaları isgkatip sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. İsgkatip atama ve onay işlemleri; e-devlet sistemi üzerinden yapılabilen, iş sağlığı ve güvenliği takip kayıt izleme programıdır.

Ümraniye İş Güvenliği Risk Analizi

Tüm işletmelerde; iş güvenliği yönetmeliği gereğince işverenin yükümlüğünde risk analizi, risk değerlendirme raporu hazırlanmalıdır. Yapılan risk analizi sonucu işletmelerde gerekli tüm önlemler alınmalı, işveren ve çalışanlar dahilinde risk analiz ve değerlendirme raporu sonucu yapılan değerlendirme ve alınan önlemlere uyulmalıdır. İş güvenliği ve işçi sağlığı bakımından 6331 sayılı iş güvenliği yasası çok büyük önem arz etmektedir.

Ümraniye İş Güvenliği Yetkili Kurum mu?

İş güvenliği; işveren ve tüm çalışanların yararına olan bir sistemdir. Engin ortak sağlık güvenlik birimi, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdur. Bakanlıkça yetkilendirilmiş bir İş güvenliği firması olarak iş güvenliği kanunu kapsamında hedeflenen tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş yerlerinde olası tehlike ve risklerin azaltılabilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi hatta engellenebilmesi için, işveren ve işletmede çalışan personeller ile bir işbirliği içerisinde grup olarak iş güvenliği hizmetlerini yürütmekteyiz. Amaç iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında ilerleyerek, işletmelerde ki riskleri azaltarak olası iş kazalarının önüne geçebilmek, meslek hastalıklarını engellemek; sıfır iş kazası prensibiyle daha güvenli ve daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmaktır.

Çekmeköy İş Güvenliği yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer blog yazılarımızı takip ederek tüm iş güvenliği sektörüyle alakalı güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Bunlara ek olarak web sayfamızdaki sosyal medya butonları vasıtasıyla Engin İSG firmamızın Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ve benzeri gibi sosyal ağ hesaplarımıza erişim sağlayabilir bizi takip edebilirsiniz.

Engin OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) olarak tüm sektörlere İSG hizmetleri veriyoruz, talep ve istekleriniz konusunda web sitemiz üzerinden fiyat teklifi alabilir yada 0850 441 67 42  telefon numarasını arayarak ücret Bilgisi öğrenebilirsiniz. Ayrıca tüm hizmetlerimiz için güncel kampanyalarımızdan ve özel indirimlerimizden faydalanabilirsiniz

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti
Ümraniye’de İş güvenliği Hizmeti.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1
Hemen Ara