Bağlarbaşı Mh. Şehzade Sk. No:2A Maltepe/İstanbul
0216 389 72 83         0530 909 00 65         TEKLİF AL
tr

Un Üretiminde İş Güvenliği

17.12.2018
509
Un Üretiminde İş Güvenliği

Un Üretiminde İş Güvenliği sektör bazında istihdam edilen çalışan sayısı göz önünde bulundurulduğunda küçük ve orta ölçekli işletmeler  sınıfında yer alan  iş yerlerine göre çalışan sayısının oldukça fazla olduğu görülmektedir.  İstatistikler incelendiğinde, meydana gelen iş kazalarının büyük bir bölümü “makinelerin sebep olduğu kazalar” olarak iş kazaları sebepleri sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor.  Bu durum makinelerin çalışanlara verebileceği zararları önleme amaçlı koruyucu önlemlerin yeterli seviyede sağlanmadığını ortaya koymaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği’nin önleyici yaklaşımının temelini; risk değerlendirmesi, acil durum planları ve eğitimler oluşturur. Risk değerlendirmesi, iş yerinde, çalışanlara zarar verecek olan etmenlere karşı yeterli tedbir alınıp alınmadığını ortaya koyan teknik bir yaklaşımdır. Risk değerlendirmesinde amaç; iş yerinde, çalışanların, sağlık ve güvenliklerini tehdit eden etmenlerin tespit edilmesi, derecelendirilmesi ve önleyici tedbirlerin belirlenerek çalışma ortamı risklerini kabul edilebilir seviyeye düşürmektir.

Un Üretiminde Hastalıklar

Un Üretiminde Biyolojik Tehlikelerden Kaynaklanan Hastalıklar

Un üretim güvenliğini tehlikeye atan en önemli biyolojik riskler; mikroorganizmalar ve haşerelerdir. Tahıllar; üretim, hasat ve nakliye koşulları gereği mikro organizma ve haşere kontaminasyonuna oldukça açık ürünlerdir. Bu kontaminasyonlar nedeniyle tahılların üzerinde çok önemli miktarda bakteri, maya ve küf yükü bulunmaktadır. Bakteri ve mayalara kıyasla küfler, fizyolojileri gereği düşük su aktivitesi ve sıcaklık şartlarında gelişebildikleri ve ısıl direnci yüksek tehlikeli mikotoksinler oluşturabilirler. Un fabrikasının içerisindeki yıkama ve tavlama ünitelerin olduğu bölümlerin bazı kontrolsüz noktalarında ve vals, elek ve şasör gibi ekipmanların içerisindeki üründen suyun ayrılmasıyla oluşan buharın kapalı sistemin içerisinde yoğunlaştığı bazı noktalarda da küf gelişimi olmaktadır. Oluşan bu küfler, zaman içerisinde ürüne karışarak gerek kendi başlarına gerekse üretmiş oldukları mikotoksinler nedeniyle çalışanlarda deri ve solunum yolu hastalıklarına neden olabilir.

Un Üretiminde Fiziksel Tehlikelerden Kaynaklanan Hastalıklar

Elle yük taşıma işinde çalışanların uzun süreler ağır yük taşımak durumunda kaldığı işlerde çalışanlarda iskelet ve kas sistemi rahatsızlıkları görülebilir.

Un üretiminin yapıldığı iş yerlerinde kullanılan ocaklar yüksek seviyeli gürültü kaynaklarıdır. Bu ocakların yakınında çalışanlar yüksek gürültüden dolayı işitme sorunları yaşayabilirler. Uzun süreler gürültülü alanlarda çalışanlarda Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı görülebilir. Un değirmenlerinin gürültü seviyeleri de aynı şekilde çalışanlara zarar verebilecek düzeylerdedir.

Un Üretiminde Kimyasal Tehlikelerden Kaynaklanan Hastalıklar

Öğütülen tahıl taşınırken veya karıştırılırken toz açığa çıkar. Çoğu tahıl tozu solunum yolunda tahrişe neden olsa da bazı işlenmemiş tahılların tozu hassas kişilerde yüksek ateş ve alerjik astıma yol açabilecek küf ve diğer kirleticileri içerebilir. Un üretimi sırasında en yüksek miktarda toz yükleme/boşaltma ve temizlik işleri sırasında açığa çıkar. Un tozu ile çalışanlarda, gözlerde hassasiyet, burun akıntısı ve kızarıklık, deride kızarıklık, kaşıntı, kabarma ve astım, nefes darlığı ve bronşit görülebilir.

Böcekler, kemirgenler, kuşlar ve küfü tahıldan uzak tutabilmek için un üretimi sırasında çeşitli böcek ilaçları kullanılır. Bunlardan en bilinenlerinden bazıları fosfin, organofosfat ve piretrindir. Çalışma sırasında bu kimyasallara temas eden veya bunların dumanlarını soluyanlarda mide bulantısı, baş dönmesi, dermatit gibi rahatsızlıklar görülebilir. Bu kimyasallara fazla miktarlarda veya uzun süreler maruz kalarak çalışanlarda karaciğer, böbrek ve sinir sistemi problemleri görülebilir. Çalışanlar sadece iş yeri içinde değil işlenmiş tahılın kamyonlarla taşınması sırasında da ilaçlara maruz kalabilirler.

Un Üretiminde İş Kazaları

Un üretim tesislerinde çıkabilecek bir yangın veya gerçekleşecek bir patlama iş yerinde çalışanların ve iş yeri çevresinde bulunanların yaralanmalarına hatta ölümlerine neden olabilir. İşyerinde patlama yaşanabilmesi için un tozunun bulunduğu alanda oksijen ve yanma kaynağı bulunmalıdır. Ayrıca patlamanın gerçekleşebilmesi için ortamındaki havanın sıkışması gerekir. Un üretim tesislerinde yaşanan bir patlama genellikle patlama serileri ile devam edecektir. İlk patlama, küçük ve bölgesel olsa da iş yerine saçılan toz ikinci ve daha büyük bir patlamanın yaşanmasına neden olabilir.

Un üretiminde kullanılan ocaklar basınç altında buhar uygulayan sıcak makinelerdir. Bu makinelerin çevresinde çalışanlarda buharın veya sıcak yüzeylerin deriye temas etmesi sonucu yanıklar oluşabilir.

Un üretim sistemlerinde özellikle el ve parmaklarda yaralanmalara neden olabilecek otomatik kontrollü parçalar bulunur. Çalışanlarda bu parçalardan kaynaklanan kesik, ezik, kırık ve amputasyon görülebilir. Fışkırtma kalıplarında bulunan tehlikeli hareketli parçalarda yüksek hızda hareket eden bıçaklar bulunur. Karıştırıcı makineler, özellikle temizlik sırasında, çalışanlara zarar verebilir. Bobin kesici bıçakların değişikliği veya ayarlamaları yapılırken çalışanlarda derin kesikler meydana gelebilir.

Taşıma işleri sırasında çalışanlarda yaralanma ve sakatlanmalar görülebilir. Çuvalların taşınması ve açılması sırasında çalışanlarda çizik veya kesikler görülebilir. Elle taşıma işleri sırasında çalışanlarda aşırı kullanım sonucu kaslarda ağrı görülebilir. Forklift ve paletli kaldırma araçlarının kullanımı sırasında yükün çalışanların üzerine düşmesi veya çalışana çarpması gibi tehlikelerden kaynaklanan kazalar yaşanabilir.

Un Üretiminde  Sağlık ve Güvenlik

Un üretim tesislerinde yangın ve patlamadan korunmak için çalışma alanları olabildiğince geniş ve ferah tasarlanmalıdır. Ortamda ve ortam havasında birikecek tozun kontrol altında tutulması gerekir. Elektrik kaynaklı yangınların önlenebilmesi için topraklama kontrolleri düzenli olarak yapılmalı ve statik elektriğe karşı önlem alınmalıdır. Olası bir yangın veya patlama durumunda çalışanların güvenli bir şekilde iş yeri dışına çıkabilmeleri için uygun acil çıkış kapıları olmalı ve acil durum planları oluşturulmalıdır.

İş yerlerinde kullanılan ilaçların çalışanlara verebileceği zararı en aza indirebilmek için ilaçlamanın iş yerinin çalışmadığı saatlerde yapılması uygun olur. İlaçlama sırasında iş yeri kapalı olsa dahi ilaçlama sırasında ilaç uygulama ekipleri iş yerinde olacağı için gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri alınmalıdır. İlaçlama sırasında çalışanlar uygun solunum yolu koruyucularını(KKD) kullanmalı ve uygun eldiven ve uzun kollu giysiler giyilmelidir. Buğday üretimi sırasında kullanılan ilaçların veya un üretim tesislerinde kullanılan ilaçların çalışanlarda alerjik etkiler yapmaması için çıplak elle una temas edilmemelidir. En önemlisi, kullanılan ilaçların insan sağlığına zararlı olup olmadıkları araştırılmalı ve zarar veren ilaçlar varsa insan sağlığını etkilemeyen denkleriyle değiştirilmelidir.

Ağır yük taşıma gerektiren işlerde çalışanların kas ve iskelet sistemlerinin zarar görmemesi için taşıma işlerinin elle yapılması yerine otomatik hatlarla sağlanması gerekir. Bunun mümkün veya yeterli olmadığı durumlarda elle taşıma yapacak çalışanlara konuyla ilgili eğitimler verilmelidir. Taşıma yapılacak alanlar çalışanın en az zorlanacağı şekilde düzenlenmelidir.

Un üretimi sırasında oluşabilecek tozun azaltılması için iş yerinde önlemler alınmalıdır. Unun taşınması sırasında çuvallar fırlatılmamalı ve yere atılmamalıdır. Tozun üzerine su serpilerek veya ıslak süpürme yapılarak oluşan tozun ortam havasına yayılması engellenmelidir. Ortama dökülen un hemen temizlenmelidir. Ortam temizliği için basınçlı hava kullanılmamalıdır. Temizlik sırasında kuru süpürme yerine vakumlu süpürge makineleri kullanılmalıdır. Un üretiminin yapıldığı iş yerlerinde un tozunun oluştuğu bölümlerde lokal havalandırma sistemleri kullanılmalıdır. Bunun yeterli olmadığı durumlarda çalışanlara uygun solunum yolu koruyucuları(KKD) sağlanmalıdır.

Un üretimi yapılan iş yerlerinde böceklerden korunmayı sağlamak için kolay temizlenebilir inşaat malzemeleri kullanılır. Dolayısıyla kullanılan duvar malzemeleri sesi az miktarda absorbe eden yapıdadır. Çalışanlar işleri gereği tesisin bölümleri arasında hareket halinde olduklarından gürültüye maruz kalmaları azalsa da gürültülü alanlarda çalışanların uygun kulak koruyucularını(KKD) kullanmaları gerekmektedir.

Un üretimi sırasında kullanılan makineler çalışanlara fiziksel zararlar verebilirler. Bunların önlenebilmesi için kullanılan makinelerin tehlikeli kısımlarında makine koruyucuları bulunmalıdır. Kullanılan makinelerin gerektirdiği kişisel koruyucu donanımlar(KKD) çalışanlara sağlanmalıdır. Ocak yakınlarında çalışanların yanmaya dayanıklı eldiven ve kıyafetler giymeleri gerekir. Kullanım dışı olan veya bozulmuş makinelerin kullanılmasının engellenebilmesi için kilitleme/etiketleme sisteminin kullanılması uygun olur. Aksi durumda kullanılmaması gereken bir makinenin çalıştırılması çalışanlara zarar verebilir.

Tarım ürünlerinden kaynaklanabilecek biyolojik tehlikelerden kurtulabilmenin en verimli yolu iş yeri hijyenine dikkat edilmesidir. Çalışanların yeme, içme ve tuvalet ihtiyaçlarını giderdikleri alanlar da dahil olmak üzere iş yerinin tüm alanlarının temizliği çalışanların mantar ve mikroorganizmalar tarafından tehdit edilmesini engelleyecektir.

Yağ Üretiminde İş Güvenliği yazımıza linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca blog yazılarımızı takip ederek tüm sektörle alakalı güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak web sayfamızdaki sosyal medya butonlarından Engin İSG firmamızın Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube sosyal ağ hesaplarımıza erişim sağlayabilir bizi takip edebilirsiniz.

Engin OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) olarak tüm sektörlere İSG hizmetleri veriyoruz, talep ve istekleriniz konusunda web sitemiz üzerinden fiyat teklifi alabilir yada 0850 441 67 42  telefon numarasını arayarak ücret Bilgisi öğrenebilirsiniz. Ayrıca tüm hizmetlerimiz için güncel kampanyalarımızdan ve özel indirimlerimizden faydalanabilirsiniz

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Call Now ButtonHemen Ara