Bağlarbaşı Mh. Şehzade Sk. No:2A Maltepe/İstanbul
0216 389 72 83         0530 909 00 65         TEKLİF AL
tr

Kauçuk İmalatı İş Güvenliği

05.12.2018
500
Kauçuk İmalatı İş Güvenliği

Kauçuk İmalatı İş Güvenliği  sektör bazında istihdam edilen çalışan sayısı göz önünde bulundurulduğunda küçük ve orta ölçekli işletmeler  sınıfında yer alan  iş yerlerine göre çalışan sayısının oldukça fazla olduğu görülmektedir.  İstatistikler incelendiğinde, meydana gelen iş kazalarının büyük bir bölümü “makinelerin sebep olduğu kazalar” olarak iş kazaları sebepleri sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor.  Bu durum makinelerin çalışanlara verebileceği zararları önleme amaçlı koruyucu önlemlerin yeterli seviyede sağlanmadığını ortaya koymaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği’nin önleyici yaklaşımının temelini; risk değerlendirmesi, acil durum planları ve eğitimler oluşturur. Risk değerlendirmesi, iş yerinde, çalışanlara zarar verecek olan etmenlere karşı yeterli tedbir alınıp alınmadığını ortaya koyan teknik bir yaklaşımdır. Risk değerlendirmesinde amaç; iş yerinde, çalışanların, sağlık ve güvenliklerini tehdit eden etmenlerin tespit edilmesi, derecelendirilmesi ve önleyici tedbirlerin belirlenerek çalışma ortamı risklerini kabul edilebilir seviyeye düşürmektir.

Fiziksel ve Kimyasal Tehlikelerden Kaynaklanan Hastalıklar

Kürleme gibi sıcak işlemlerin yapıldığı ortamlarda çalışanlarda, çalışanların vücutlarının sıcak cisme temasıyla veya sıcak sıvıların sıçramasıyla veya ısınmış kauçuğun vücuda temas etmesiyle, yanıklar oluşabilir.

Kauçuk üretiminin karıştırma aşamasında kullanılan ağır karıştırma makinelerinin ürettiği gürültü çalışanların işitme duyusunu kötü etkileyebilecek seviyelerde olabilir. Bu makinelerin yakınında uzun süreler çalışan işçilerde Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı görülebilir.

Kauçuk üretimi sırasında kauçukla el, yüz ve vücut bölümlerinin teması sonucu kontakt dermatit ve kauçukta bulunan doğal kauçuk lateks proteininden kaynaklanan lateks alerjisi görülebilir. Kontakt dermatit sadece kauçuktan değil kauçuk imalatı sırasında kullanılan diğer kimyasallardan da kaynaklanabilir.

Benzenin lösemi hastalığına neden olduğu anlaşıldıktan sonra sanayide benzen kullanımı azalmış olsa da Türkiye’de kauçuk imalatında hala çalışanlara zarar verebilecek miktarlarda benzen kullanılmaya devam edilmektedir. İş yeri havasında bulunan benzen miktarı özellikle kauçuk hamurunun hazırlanması aşamasında yoğunluk gösterebilir.

Etilen üretimi sırasında üretilen ve renksiz bir gaz olan  bütadien sentetik kauçuk üretiminde yaygın şekilde başlangıç malzemesi olarak kullanılır. Yapılan çalışmalar sonucu bu maddenin kanserojen olduğu ve özellikle lenf kanserine neden olduğu anlaşılmıştır.

Kürleme bölümünde ortaya çıkan dumanların solunması bu bölümde ve bu bölüme yakın yerlerde çalışan işçilerin kürleme işlemi öncesinde kullanılan kimyasalların zararlı etkilerini hissetmelerine neden olur. Bronşit bu bölümde çalışan işçilerde görülme riski artan bir hastalıktır. Ayrıca uzun yıllar kimyasal dumanlarını soluyarak çalışmak durumunda olan çalışanlarda KOAH(Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) görülme olasılığı artar. Ayrıca kauçuk üretimi sırasında talk pudrası kullanılan alanlarda çalışan işçilerde de Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı görülme riski artar.

Kauçuk imalatının neredeyse her aşamasında kullanılan kimyasallar solunum yollarının tahriş olmasına ve amfizeme neden olabilirler.

Kauçuk İmalatı İş Kazaları

Kauçuk tozu kolay yanabilen bir maddedir. Ortamda ve belirli toz toplama bölümlerinde biriken organik tozlar da patlamaya ve yangına neden olabilirler. Kauçuk imalathanelerinde kullanılabilen, sülfür gibi, bazı kimyasalların tozları da yangına neden olabilir.

Kauçuk malzemelerin üretiminde, çalışanlara zarar verebilecek bir çok kimyasal madde kullanılır ve ortaya çıkar. Bunlar, katkı maddesi olarak, tozlar, katılar, yağlar ve polimerler; ısınma sırasında ortaya çıkan buğu ve buharlar ve tutkallarda kullanılan solventlerdir. Bu kimyasalların kullanımı ve karıştırılması sırasında yanlış bir uygulama yangına neden olabilir.

Kauçuktan yapılan malzemelerin yavaş yanması farkedilmediği takdirde ortaya çıkan duman çok çeşitli zehirli kimyasallar ve tanecikler içerir. Bu havayı uzun süre soluyan çalışanlar zehirlenebilir.

Kauçuk imalathanelerinin depolarında bulunan kimyasallar da yangın ve patlamaya neden olabilir.

Kauçuk imalatında kullanılan makineler oldukça büyük ve güçlü makinelerdir. Bu makineler kauçuğa şekil vermek, kauçuğu sıkıştırmak ve kesmek için kullanılırlar. Bunların kullanımı sırasında çalışanların özellikle parmak, el ve kolları kesilme  veya kopma riski altındadır.

Kauçuk İmalatında Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Bütadien gibi zararlı gazların buharlarından korunmak için kapalı devre sistemlerindeki bağlantı parçalarının yıpranmış veya yanlış bağlanmış olmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca vanalardan sızıntı olmaması için çift mekanik keçe kullanılmalıdır. Vagon dolum işlemi sırasında manyetik göstergeler kullanılmalıdır.

Dermatit ve lateks alerjisi gibi sağlık sorunlarından korunabilmek için kullanılan kimyasallar ve yeni üretilen kauçuk balyalar vücuda temas etmemelidir. Eğer kullanılan ekipman ve teknoloji gereği bunlara temas etmek zorunluysa, uzun kollu kıyafetler ve eldivenler giyilerek deri korunmalıdır. İş kıyafetleri sadece iş yerinde giyilmelidir. Çalışmaları biten işçilerin duş alabilecekleri alanlar işyerinde bulunmalıdır.

Kullanılması zorunlu olan kimyasallardan çalışanların korunması için kimyasal buharlarının, tozların ortaya çıktığı, kürleme gibi, işlerin yapıldığı alanların diğer çalışma alanlarından ayrılması gerekir. Bu alanlarda ve bu alanlara yakın yerlerde çalışan işçilere kullanılan kimyasalların Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) incelenerek alınması gereken güvenlik tedbirleri ve kullanılması gereken Kişisel Koruyucu Donanım malzemeleri seçilmelidir. Kimyasal buharlarının bulunduğu ortamlarda çalışmak durumunda olan işçilerin periyodik sağlık kontrolleri yapılırken, soluduğu kimyasalların verebileceği zararlar bilinmeli, buna göre testler yapılmalıdır. Bu durumda, çalışanın herhangi bir hastalığa yakalanması halinde hastalık erken teşhis edilmiş olur.

Kauçuk üretiminde kullanılan benzen yerine daha az zararlı olan neft yağı, beyaz benzin gibi kimyasallar kullanılmalıdır. Bunun gibi zararlı kimyasalların yerlerine kullanılabilecek daha az zararlı maddeler varsa bunlar çalışma sırasında tercih edilmelidir.

Yüksek gürültü üreterek çalışan makinelerin yakınında çalışan işçilere uygun kulak koruyucular temin edilmelidir. Ayrıca, yanıklara karşı da koruyucu giysiler giyilmelidir. Eller, kollar ve yüz kimyasal madde sıçramalarına karşı korunmalıdır.

Kimyasalların yoğun olarak kullanıldığı her iş kolunda olduğu gibi kauçuk imalatında da havalandırma çok önemlidir. Yapılan işe uygun yerel ve genel havalandırma sistemleri çalışan sayıları ve çalışma alanı büyüklüğü dikkate alınarak kurulmalıdır.

Depolarda ve kullanım sırasında, kimyasallardan kaynaklanan yangınlardan korunmak için kullanılan tüm kimyasalların Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MGBF) edinilmeli ve depo düzenlemeleri bunlara uygun şekilde yapılmalıdır. Kullanım sırasında yanlış karıştırmalardan kaynaklanan yangın ve patlamaların önlenmesi için de MSDS(MGBF) formları rehber alınarak hangi kimyasalların hangileriyle tepkimeye gireceği anlaşılabilir. Yine bu formlara bakılarak çıkabilecek yangın çeşitleri belirlenmeli ve bu yangınlara uygun yangın söndürme cihazlarının ortamda bulundurulması gerekir. Tozlardan çıkan yangınları önlemek için toz biriken makine bölümleri sıklıkla temizlenmelidir.

Kullanılan makinelern makine koruyucularının olması çalışanlara zarar gelmemesi için çok önemlidir. Ayrıca, bozulmuş veya kullanılmayacak durumda olan makinelerin etiketlenerek çalışma ortamından uzaklaştırılması gerekir. Aksi durumda, makine bilmeden çalıştırılabilir ve kullanan çalışan zarar görebilir. Kilitleme ve etiketleme sistemi ile hangi makinenin tamir edileceği ve hangisinin tamamen kullanımdan kaldırılacağı kolayca anlaşılacağından çalışanlar bu makineleri kullanmayacaklardır.

Kauçuk İmalat Makinalarında Güvenlik Önlemleri

Kalandır Makinesi İş Güvenliği

Makinede, hızı ayarlama, makineyi durdurma, ters yönde hareket ettirmeyi sağlayan bir mod seçme düğmesi olmalıdır. Makine çalışmaya başlamadan önce ses ile veya uyarı lambaları ile çalışanları uyarmalıdır. Makinenin başlangıç hızı düşük olmalıdır, çalışmaya devam ettikçe gerçek üretim hızına ulaşması operatörün kontrolü için faydalı olacaktır.

Kalandır makinesi, ters yönde dönen iki silindirin çekme kuvveti oluşturması yoluyla içinden geçirdiği kauçuğun istenilen kalınlığa getirilmesi için kullanılan bir makinedir. Bu makine ayrıca bir kumaşın üzerine kauçuk uygulanması için de kullanılır. Silindirlerin birbirlerine en yakın oldukları kısımda kauçuk malzemenin sokulacağı bir açıklık vardır. Kauçuk bu açıklıktan girer ve belirlenen rotayı takip eder.

Dış ülkelerden alınan makineler çalışma ortamına geldiğinde yabancı dilde olan kullanım kılavuzu anlaşılamadığından veya makinenin kullanımı sırasında nasıl kazalarla karşılaşabileceği bilgisi sağlanmadığından, kazalar ancak deneyimlenerek öğrenilebiliyor. Makine ile birlikte alınan makine koruyucu aksesuarlar da ancak kazalar yaşandıktan sonra kullanılmaya başlanıyor. Kalandır makinesinin silindirleri arasına el, kol ve parmaklar sıkışabilir. Ayrıca, silindirlerin dönüşünü sağlayan çıkrık sistemlerinin bulunduğu kenarlar da çalışanlar için tehlikelidir. Bu nedenle, makinenin kullanımı sırasında makine koruyucularının silindir açıklıklarını ve kenar çıkrıklarını kapatacak şekilde yerlerinde bulunmaları çok önemlidir.

Makinenin temizliği silindirler sabitken yani makine kapalıyken yapılmalıdır. Makinenin kullanımı sırasında bir tehlike olması durumunda müdahale etmek için ortamda operatör haricinde mutlaka bir kişi daha bulunmalıdır.

Değirmen Makinesi İş Güvenliği

Değirmen Makinesi şekilsiz kauçuğu şerit haline getirerek üretim bandında ilerlemesini sağlayan makinedir. Yatay olarak duran iki adet silindirin ortasında yoğrulan kauçuk dönen ön silindirin etrafına sarılarak şerit haline gelir. Operatör, şeridi bir yerinden keserek üst taraftaki silindirlere yönlendirir. Süreç silindirlerin ortasında bulunan kauçuk bittikçe tekrar başa dönülerek devam eder.

İşlem sıcak kauçukla yapıldığı için operatörün eldiven takması gereklidir. Silindirlerin ortasındaki birleşme noktaları, operatörün el, parmak ve kolu için bir tehlike oluşturur. Ayrıca, operatörün kıyafetleri de silindirlerin arasına takılabilir. Bu nedenle operatörün üzerinde bol giysiler, bileklik, kravat gibi sıkışabilecek eşyalar bulunmamalıdır. Silindirin arasında sıkışabilecek bıçak ve eldivenler de kontrollü kullanılmalıdır.

Operatörün işini yapmasını engellemeden makinenin önüne konulacak bir engel operatörün silindirlere fazla yaklaşmasını önleyeceğinden el ve kollarının sıkışmasını engelleyebilir. Fakat bu engelin ve silindirlerin yüksekliğinin mutlaka operatörün boyuna göre ayarlanması gereklidir.

Giyotin Makinesi İş Güvenliği

Giyotin makinesi, değirmende ince şeritler haline gelmiş olan kauçuğun istenilen boyda kesilmesi için kullanılır. Giyotin bıçağının yukarıdan aşağıdaki zemin üzerine inmesi ile kasim yapılabildiği gibi bazı makinelerde bıçak sabit durur ve tabla yukarı çıkar. İki durum da operatör için aynı tehlikededir. Çalışanın parmakları veya eli kesinlikle bıçağın dikey hizasına denk gelmemelidir. Bunun için tabla üzerinde sınır işaretleri bulunmalıdır.  Kesimin yapılacağı zeminde kesilecek parça dışında hiçbir şey bulunmamalıdır. Makine kullanılmadığında bıçak mutlaka aşağıda ve kilitlenmiş durumda bırakılmalıdır.

Kablo Üretiminde İş Güvenliği yazımıza linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca blog yazılarımızı takip ederek tüm sektörle alakalı güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak web sayfamızdaki sosyal medya butonlarından Engin İSG firmamızın Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube sosyal ağ hesaplarımıza erişim sağlayabilir bizi takip edebilirsiniz.

Engin OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) olarak tüm sektörlere İSG hizmetleri veriyoruz, talep ve istekleriniz konusunda web sitemiz üzerinden fiyat teklifi alabilir yada 0850 441 67 42  telefon numarasını arayarak ücret Bilgisi öğrenebilirsiniz. Ayrıca tüm hizmetlerimiz için güncel kampanyalarımızdan ve özel indirimlerimizden faydalanabilirsiniz

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Call Now ButtonHemen Ara