Bağlarbaşı Mh. Şehzade Sk. No:2A Maltepe/İstanbul
0216 389 72 83         0507 198 44 52         TEKLİF AL
tr

Meslek Hastalığı Tanısı Nasıl Konulur?

19.11.2018
624
Meslek Hastalığı Tanısı Nasıl Konulur?

Meslek Hastalığı Tanısı Nasıl Konulur?

Meslek hastalığı tanısı nasıl konulur öncelikle bilinmesi gereken hastalığın yapılan işten dolayı değil o işin nasıl yapıldığıyla ve iş yapılırken ne gibi önlemler alındığıyla ilgili olarak ortaya çıktığı gerçeğidir. Sanayileşmeye ve teknolojik ilerlemelere paralel olarak değişen ve gelişen çalışma yöntemleri ve çalışma ortamları, çalışanlar açısından birçok sağlık ve güvenlik tehdidini beraberinde getirmiştir. Hayatının sağlıklı bir şekilde devamlılığını sağlamak için çalışan insan, çalışırken sağlığını kaybetmeye başlamıştır.

Meslek hastalıklarının tıbbi ve yasal süreci

Meslek hastalığı tanısı konulması için gereken en önemli şart; hastalıkla çalışmanın veya çalışma ortamı arasında zorunlu nedensellik bağının olmasıdır.

Meslek hastalığı tanısı konulması için gerekenler

 Hastalıkla çalışmanın veya çalışma ortamının arasında zorunlu nedensellik bağı olması,
 Kişinin SGK’lı olması,
 Kurum Sağlık Kurulu tarafından onaylanması,
 Aynı şartlar altında deneysel olarak meydana getirilebilen hastalıklar olması
 Hastalığın;
 Meslek hastalığı listesinde yer alması, (Meslek Hastalıkları Listesi)
 Kişinin ilgili hastalık maruziyet değerinin üstünde maruziyeti olması,
 Hastalığın yükümlülük süresi içinde çıkması,
 Meslek hastalığının yetkili hastanelerde hekim raporuyla belirlenmesi,

Meslek hastalıkları tıbbi ve yasal tanı süreci

 İş-Meslek Hastalığı İlişkisinin Kurulması;
 Meslek Hastalığı tanısında ilk adım klinik değerlendirmelerdir.
 Çalışma Öyküsünün alınması,
 Fizik muayene ve Laboratuvar değerlendirmeleri
 İş yeri Ortam Ölçümleri
 Klinik değerlendirme,
 Çalışanın Çalışma Öyküsü, Meslek Hastalığı Tanısında Çok Önemlidir!
 Doktor tarafından sorulması gereken soru: Ne İş Yapıyorsun?

Çalışma öyküsü neleri içermektedir?

 Bütün İşlerin Tanımlanması: Hastanın bugüne kadar çalıştığı bütün işlerin öğrenilmesi gerekir. Çalıştığı iş yerlerinde yaptığı asıl işler ve maruziyet miktarı öğrenilmelidir. Çalıştığı iş yerlerinde ne tür koruyucu önlemler alındığı ve hangi kimyasallarla çalışıldığı araştırılmalıdır.
 Benzer Belirtilerin Başka İşçilerde Gözlemlenmesi: Hastada görülen belirtilerin, kendisiyle aynı ortamda çalışan işçilerde de görülmesi hastalık-meslek ilişkisinin kurulması açısından önemlidir.
 İş dışı etkenlerin varlığı: Kişinin çalıştığı iş dışında yaptığı diğer faaliyetleri meslek hastalığı üzerinde etkili olabilir. Bazı hobiler ve alkol sigara alışkanlıklarının da çalışma ortamındaki maruziyetlerin kişi üzerindeki etkisinin daha fazla ortaya çıkmasına sebep olabilir.
 Belirtilerin Zamanla İlişkisi: Çalışmanın yapıldığı dönemlere ve çalışma temposuna bağlı olarak hastalık belirtilerindeki artış ve azalış takip edilmelidir. Hastanın şikayetlerinin mesai saatlerine göre farklılık gösterip göstermediği takip edilmelidir.

Meslek hastalığı ön tanı süreci

Meslek hastalığına yakalanıldığına dair işyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları ön tanı koyabilir.

Ön tanı sonrası meslek hastalığının bildirimi

Ön kanı koyulduğu takdirde 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanuna göre işveren, bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk etmekle yükümlüdür. (3 işgünü içerisinde)

Meslek hastalığı kesin tanı süreci

5510 sayılı kanuna göre Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına yakalanması;
 S.B meslek hastalıkları hastaneleri
 Devlet üniversite Hastaneleri
 Eğitim ve araştırma Hastaneleri
tarafından düzenlenecek sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmektedir.

Kesin tanı sonrası meslek hastalığının bidirimi

Yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

İş kazası ve meslek hastalığı bildirimi

İş Kazası Meslek Hastalığı Bildirimi, elektronik ortamda yapılabileceği gibi, internet erişiminin bulunmadığı yerlerde kağıt ortamında da Kuruma gönderilebilecektir.
Bildirim Formu’na www.sgk.gov.tr adresinden, E-SGK başlığı altında yer alan diğer uygulamalar menüsü içinde bulunan Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi alt menüsünden Hizmet Akdi İle Çalışanlar başlığı altındaki İşveren Bildirim İşlemleri ekranından ulaşılabilecektir.

Meslek hastalığı dosyasında bulunması gerekenler

 İlk işe giriş sağlık raporu,
 Sigortalının çalışma süre ve koşullarını belirleyen mesai listesi ya da listeleri,
 İşyerinde yapılmış olan periyodik muayene raporları,
 İlk tespit ise yeni açılmış dosyası ve yeni sağlık kurulu raporu aslı ve dayanağı tıbbi belgeler,
 Dosya içerisinde mevcut belgelere dair kontrol listesi,
 Daha önce meslek hastalığı tespit edilmiş, kontrol muayenesi ya da hastalığında artma sebebi ile müracaat eden sigortalıda; daha önce meslek hastalığı tespitinin yapıldığı Meslek Hastalıkları Hastanesine ait hasta arşiv dosyası ile yeni sağlık kurulu raporu aslı ile dayanağı tıbbi belgeler,

Hangi hastalıklar meslek hastalığıdır?

 Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı Meslek Hastalıkları Listesine göre tespit ve tayin edilir.
 Bir hastalığın Meslek Hastalığı sayılabilmesi için o hastalığın yükümlülük süresi içerisinde meydana gelmiş olması gerekmektedir.
 Yükümlülük Süresi; Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi ifade eder.
 Bazı durumlarda ise hastalığın meslek hastalığı olduğunun tespiti için kişinin o işte belirli bir süre hastalık yapıcı etkenlere maruz kalması gerekmektedir.
 Maruziyet Süresi; Sigorta mevzuatının bir hastalığı meslek hastalığı olarak kabul etmesi için gerekli olan asgari etkilenme süresini ifade eder.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Call Now ButtonHemen Ara