Bağlarbaşı Mh. Şehzade Sk. No:2A Maltepe/İstanbul
0216 389 72 83         0530 909 00 65         TEKLİF AL
tr

Yol Asfalt Yapımında İş Güvenliği

13.12.2018
568
Yol Asfalt Yapımında İş Güvenliği

Yol Asfalt Yapımında İş Güvenliği  sektör bazında istihdam edilen çalışan sayısı göz önünde bulundurulduğunda küçük ve orta ölçekli işletmeler  sınıfında yer alan  iş yerlerine göre çalışan sayısının oldukça fazla olduğu görülmektedir.  İstatistikler incelendiğinde, meydana gelen iş kazalarının büyük bir bölümü “makinelerin sebep olduğu kazalar” olarak iş kazaları sebepleri sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor.  Bu durum makinelerin çalışanlara verebileceği zararları önleme amaçlı koruyucu önlemlerin yeterli seviyede sağlanmadığını ortaya koymaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği’nin önleyici yaklaşımının temelini; risk değerlendirmesi, acil durum planları ve eğitimler oluşturur. Risk değerlendirmesi, iş yerinde, çalışanlara zarar verecek olan etmenlere karşı yeterli tedbir alınıp alınmadığını ortaya koyan teknik bir yaklaşımdır. Risk değerlendirmesinde amaç; iş yerinde, çalışanların, sağlık ve güvenliklerini tehdit eden etmenlerin tespit edilmesi, derecelendirilmesi ve önleyici tedbirlerin belirlenerek çalışma ortamı risklerini kabul edilebilir seviyeye düşürmektir.

Asfalt Çalışmalarında Hastalıklar

Yol Yapımında Biyolojik Tehlikelerden Kaynaklanan Hastalıklar

Yol yapım çalışmalarında çalışanların yeme, içme, dinletme ve barınma ihtiyaçlarının ortak alanlarda sağlandığı durumlarda çalışanlar bakteri, virüs, parazit ve mantarlarla temas haline geçebilir. Özellikle, kanalizasyon ve su kanallarında veya bunlara yakın yerlerde çalışanlara lestospirozun bir türü olan Weil hastalığı bulaşabilir.

Yol Yapımında Kimyasal Tehlikelerden Kaynaklanan Hastalıklar

Sıcak asfaltın uygulanması işleminde çalışanlarda yanıklar görülmesi riski vardır. Isınmış ve erimiş asfalt yapışkan olacağından deriye temas ettiğinde uzaklaştırılması zordur. Deriye temas eden asfalt deriyi tahriş edebilir. Asfalt dumanı uzun süreli ve tekrarlanan maruz kalma durumlarında dermatit ve akne benzeri lezyonların yanı sıra hafif keratoza neden olabilir. Kaynayan asfalt tarafından verilen yeşilimsi-sarı dumanlar da fotosensitizasyona ve melanoza neden olabilir.

Yol yapımı sırasında ortaya çıkan toz çalışanların solunum sistemi hastalıklarına yakalanmalarına neden olabilir. Yüksek miktarda toza uzun süreler maruz kalan çalışanların gözlerinde ve solunum yollarında tahriş olabilir.

Asfaltın zemine uygulanmadan önce hazırlanması ve uygulanması sırasında çalışanlar asfalt dumanı içindeki polinükleer aromatik hidrokarbonları solurlar. Asfalt dumanı; gözleri, burnu, soluk borusunu ve ciğerleri tahriş eder. Asfaltın kansere neden olup olmadığı bilimsel olarak kanıtlanmış olmasa da bazı çeşit asfaltın hayvanlarda kansere neden olduğu kanıtlanmıştır. Dolayısıyla, asfalt dumanını soluyan çalışanların kansere yakalanma riskleri vardır.

Yol Yapımında Fiziksel Tehlikelerden Kaynaklanan Hastalıklar

Yol yapım çalışmalarında uygun olmayan vücut duruşlarında çalışma gerektiren işler yapılabilir. Eğilerek zeminde çalışmalar yapmak, ağır yükleri kaldırmak ve taşımak, ağır malzemeleri itmek, uzun süre ayakta durmak bunlara örnek verilebilir. Uygun olmayan vücut duruşlarından dolayı çalışanlarda kas ve iskelet sistemi hastalıkları görülebilir.

Yol yapımında kullanılan iş makinelerinin, hilti gibi yüksek gürültülü çalışan makinelerin ve çalışma yapılan bölgede, varsa, akan trafiğin gürültüsü çalışanlarda gürültüye bağlı işitme kaybına neden olabilecek seviyelerdedir. Yol yapımında çalışanların bu yüksek gürültüye uzun süreler maruz kalmadan dolayı işitme duyuları zarar görebilir

Yol yapım çalışmalarının doğası gereği açık havada gerçekleşmesi çalışanları bir diğer önemli risk faktörü olan termal konfor şartlarının uygun olmadığı durumlarla karşılaştırabilir. Kışın yapılan çalışmalarda soğuk ve yazın yapılan çalışmalarda sıcak ve güneş çalışanların sağlıklarını etkileyebilir. Soğukta yapılan çalışmalarda çalışanlar nezle gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Yaz mevsiminde yol yapımı, sıcakta ve uzun saatler boyunca yapılan bir iş olduğundan termal konfor koşulları uygun olmadığı için çalışanlarda güneş çarpması gibi rahatsızlıklar görülebilir. Yeterli miktarda su içilmemesi ve aşırı terleme durumları dehidrasyona neden olabilir.

Yol yapımında kullanılan kaya delme makinesi gibi büyük iş makineleri ve hilti gibi el makinelerinin kullanımında çalışanlar bütün vücut titreşimi ve el-kol titreşimine maruz kalırlar. Bu durum çalışanlarda çeşitli hastalıklar görülmesini sağlayabilir. El-kol titreşimine maruz kalan çalışanda dolaşım rahatsızlıkları, kemik ve eklem rahatsızlıkları, kas rahatsızlıkları gibi sorunlar oluşabilir. Uzun süreler el-kol titreşimine maruz kalan çalışanlarda beyaz parmak hastalığı ve Karpal Tünel Sendromu görülebilir. İş makinelerini kullanan çalışanlar, uzun süre tüm vücut titreşimine maruz kalıyorlarsa, bunlarda sindirim sistemi rahatsızlıkları görülebilir.

Yol Yapımında İş Kazaları

Asfalt ısıtıcı makinenin asfaltı gereğinden fazla ısıtması durumunda asfalt yanmaya başlayabilir. Asfaltın yanması çevrede bulunan diğer yanıcı-patlayıcı malzemelerin yanması riskini de ortaya çıkarır.

Yol yapımı sırasında kullanılan iş makinelerinin kullanımından kaynaklanacak kazalar, yol yapım çalışmalarında yaşanacak olası kazaların başında gelir. İş makinelerinin çarpışması, makinenin çalışanlara çarpması veya iş makinesinin çalışma alanında olmayan kişi ve araçlara çarpması tehlikeleri vardır. Özellikle, yol yapım çalışmasının akan trafikle olan bağlantısının tamamen kesilemediği durumlarda iş makinelerinin yayalara ve trafikte olan araçlara çarpma ihtimali artar. Yine aynı durumda, trafikteki aracın yol yapımında çalışanlara çarpma tehlikesi vardır.

Genellikle engebeli arazilerde yapılan yol yapım çalışmalarında, kullanılan iş makinelerinin devrilmesi sonucu yakında çalışanların ve şoförün etkilenebileceği kazalar yaşanabilir.

Gece yapılan yol yapım çalışmalarında ortam aydınlatmasının yeterli olmadığı durumlarda yukarıdaki kazaların tümünün yaşanma riski artar. Yetersiz aydınlatma ile çalışılırken, iş makinelerinin çalışanları görmesi daha da zorlaşacağından araçların kişilere çarpma riski artacaktır.

Kullanılan iş makinelerinin yol yapım çalışmalarının olduğu alana giriş çıkışları için trafiğe çıkmalarını gerektiren durumlarda akan trafikteki araçlarla çarpışmaları gibi kazalar yaşanabilir.

İnşaat alanında çalışanların yükleme, boşaltma gibi işleri yaptıkları durumlarda üzerine ağır malzemelerin düşebilir. Yine vinç ve benzeri iş makineleriyle kaldırılan yükün çalışanların üzerine düşme tehlikesi vardır.

Yol Yapımında Sağlık ve güvenlik Önlemleri

Asfaltın ısıtılması sırasında, fazla ısınmayı ve tutuşmayı engelleyebilmek için asfaltın sıcaklığı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Eğer asfaltın sıcaklığı alevlenme noktasına yaklaşmışsa ısıtıcının altındaki ateş derhal kapatılmalı ve çevrede hiç bir tutuşturma kaynağı bulundurulmamalıdır. Olası bir yangın durumunda kullanılmak üzere işlemin yapıldığı yerin yakınında yangın söndürücüler bulundurulmalıdır. Asfalt yangınları için kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli yangın söndürücüler kullanılmalıdır.

Asfaltın uygulanmasından önce eritilmesi aşamasında ortaya çıkan ve asfaltı eriten ve uygulayacak olan çalışanların maruz kalacağı asfalt dumanının çalışanlara zarar vermemesi için solunum yolları, gözler ve deri bundan korunmalıdır. Asfalt dumanına maruz kalan çalışanlar iş tulumu, koruyucu eldiven ve sıçramalara karşı gözlük kullanmalıdır.

Yol yapımı sırasında ortaya çıkan tozun ortadan kaldırılabilmesi için çalışma alanı ve çevresi düzenli olarak temizlenmelidir. Ortamın tozlanmaması için su serpilmesi gibi yöntemlere başvurulabilir. Bunların yeterli olmadığı ve oluşan toz miktarının çalışanlara zarar verebileceği durumlarda, çalışan toz maskesi kullanmalıdır.

Sıcak asfalta temas etme riski taşıyan işler yapılırken asfaltın deriye teması engellenmelidir. Sıcak asfaltla çalışan işçilerin sıcağa karşı dayanıklı kıyafet ve eldiven kullanmaları gerekir.

Yol yapım çalışmasının yapıldığı mevsimin ve çalışılan ortamın özelliklerine göre çalışanlara işe uygun iş kıyafetleri verilmelidir. Hava sıcaklığının gündüz ve gece arasında fark ettiği durumlarda sıcak ve soğukta çalışmaya uygun olacak şekilde iki farklı kıyafet verilmelidir.

Yol yapımı sırasında çalışılan alandan veya kullanılan makinelerden kaynaklanan gürültü ortaya çıkabilir. Çalışanların gürültüye maruz kalmaları ve işitme kaybına uğramaları engellenmelidir. Gürültülü aletleri kullanan çalışanlar kulak koruyucu kullanmalıdır. Eğer işin yapıldığı yer dolayısıyla sürekli gürültü varsa tüm çalışanlar koruyucu kulaklık kullanmalıdır.

Hilti gibi titreşimli çalışan makineleri kullanan veya titreşimli iş makineleri kullanan çalışanların titreşime maruz kalmaları engellenmelidir. Titreşimli el aleti kullanan çalışanlara titreşim absorbe eden vibrasyon eldivenleri verilmelidir. Maruz kalınan titreşimin engellenemeyeceği durumlarda ise çalışanın titreşime maruz kaldığı süre azaltılmalıdır. Titreşimli bir makinede yapılacak çalışma için çalışanlar arasında rotasyon yapılmalıdır.

Yol yapım çalışmasının olduğu alan yakınında aka bir trafik varsa, burası trafikten uygun bariyerler kullanılarak ayrılmalıdır. İş makinelerinin malzeme tedariği için çalışma alanından çıkıp akan trafiğe gireceği noktalarda ‘iş makinesi çıkabilir’ uyarı levhaları bulunmalıdır.

İş makinelerinin çalışanlara çarpmalarının engellenebilmesi için araç operatörlerinin araçların arkasını görmelerinin sağlanacağı kamera sistemleri kullanılablir. Bu tip kazaların en çok yaşandığı durum olan geri geri gitme sırasında çalışanların uyarılacağı alarm sistemlerinin her araçta bulunması gerekir.

Çalışanların barınma, dinlenme, soyunma, tuvalet, duş, yemek yeme gibi ihtiyaçlarını karşıladıkları alanlar sık sık temizlenmelidir. İçme sularının depolandığı alanlar veya yemek yeme alanları hijyen açısından uygun olmalıdır.

Tadilat çalışması yapılıyor ise çalışma yapılan yol bölümü akan trafikten ayrılmalıdır ve çalışma yapılan alana yaklaşan araçlar uyarı levhaları ile bilgilendirilmelidir. Aynı şekilde çalışanların da trafiğe çıkmaları engellenmelidir.

Gece yapılan çalışmalarda ortam aydınlatması çalışanların rahat görebileceği şekilde organize edilmelidir. Çalışanların da trafikteki ve çalışma alanındaki araçlar tarafından görülebilecek fosforlu-reflektörlü yelekler giymesi gerekir.

Çalışma alanında vinç, kepçe gibi iş makinelerinin bulunması durumunda çalışanlar baret kullanmalıdır. Aksi durumda, kaldırılan yükler veya iş makinelerinin hareketli kısımları çalışanlara çarpabilir, üzerine düşebilir.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Call Now ButtonHemen Ara